RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Zuzana Prokopová: Architektura v Ústí nad Labem v letech 1969–1989

08. 06. 2016 | Podoba Ústí nad Labem se od roku 1945 výrazně proměnila, zásadní přestavba města se odehrála ale po roce 1969. Právě na období let 1969 až 1989 se zaměřila studentka Zuzana Prokopová z Katedry dějin a teorie umění UJEPu. Práci ukončila v roce 2014, nyní jsme získali souhlas ji zveřejnit.

[IMG]

Pečivová Hana: Historie Schichtovy vily v Roztokách

31. 12. 2015 | Hana Pečivová v úvodu své diplomové práce uvádí, že "pravděpodobně neexistuje jméno, které by bylo tak úzce spjaté s městem Ústí nad Labem, jakým je jméno Schicht. O této rodině již bylo mnoho napsáno, ale i tak zůstává mnoho stránek života členů rodiny dosud neprobádaných nebo nezveřejněných."

Práci proto věnovala historii výstavní vily v Roztokách, která vznikla podle návrhu dvorního architekta rodiny Schichtů Paula Brockardta. S dovolením autorky práci zveřejňujeme.

[IMG]

Tomáš Pavlíček: Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje

28. 09. 2011 | UJEP Ústí nad Labem | Tomáš Pavlíček působí jako odborný asistent na Fakultě umění a desingu UJEP v Ústí n. L.. Specializuje se na architekturu 19. a 20. století v severozápadních Čechách. Této problematiky se proto týká i jeho dizertační práce, kterou s jeho svolením publikujeme. Univerzita ji následně vydala i knižně v roce 2005 v nákladu 500ks. Je možné ji dosud zakoupit např. zde.

[IMG]

Veronika Synková: Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989

20. 01. 2009 | Rozsáhlá a přehledná studie Veroniky Synkové je výborným příspěvkem k mapování socialistické kultury v našem regionu. Zmiňuje celostátní i světové souvislosti, vliv ideologie, historii i způsoby činnosti výtvarných svazů, výtvarná díla na sídlištích i v rámci významných reprezentativních staveb. Připomeňte si zajímavosti, stíny i úsměvy zašlé doby. Spis je v rámci vánoc a pro zlepšení nálady v novém roce k dispozici ke stažení ve formátu pdf.. Čest práci :-)

[IMG]

Martin Vančát: COMOARCHITECTURE UNL

04. 12. 2008 | Martin Vančát vytvořil multimediální internetovou aplikaci, která se pokouší vtáhnout diváka do světa architektury normalizačních let a formou blízkou komiksu částečně boří klišé a averzi s kterou vnímáme "nový brutalismus" budovaný tehdejší "stranou a vládou". Bere nás do bizarního světa totality, která má svoje formy svobody i neúprosné krásy. Pokouší se vyvolat v nás pocit rezidenta a konfrontací s nekompromisní pravdou nás nutí uvědomit si co jsme ztratili a co díky tomu získali.

[IMG]

Jana Paterová: Vývoj rodinné firmy C. Wolfrum v letech 1843-1914

07. 02. 2008 | Firma Wolfrum měla zásadní vliv na vývoj města Ústí nad Labem. Představitelé rodiny stály za řadou změn, kterými severočeská metropole prošla od druhé poloviny 19. století.

[IMG]

Skupina autorů: Vývoj areálu bývalé Masarykovy nemocnice v letech 1892-2004 (dnes kampus UJEP)

14. 01. 2008 | Původní nemocniční komplex patřil ve třicátých a čtyřicátých letech k nejmodernějším v tehdejším Československu a přesto že už přestal technicky vyhovovat požadované úrovni současné moderní medicíny, nemění to nic na jeho jedinečnosti jako funkčně dokonale provázanému urbanistickému celku. Areál měl dlouhodobý více než století trvající vývoj, který k této dokonalosti po celou dobu směřoval.

[IMG]

Lucie Hanušová: Architektura Klíše - vybrané objekty realizované v letech 1900-1938

02. 12. 2007 | Městská část Klíše představuje pro Ústí nad Labem to, co pro Prahu čtvrť Ořechovka nebo Bubeneč. Lucie Hanušová se zabývala vybranými stavbami, které vznikly na Klíši před vznikem Československa i během I. republiky.

[IMG]

Jitka Vrzalová: Sídelní vývoj města Ústí nad Labem v letech 1850-1938

02. 12. 2007 | Od poloviny devatenáctého století zažívalo město Ústí nad Labem mohutný rozmach. Výstavba nových továrech, nových sídelních čtvrtí i samotného centra zcela změnila charakter kdysi nedůležitého města. Práce Jitky Vrzalové mapuje jednotlivé etapy vývoje.

[IMG]

Jana Handrejchová: Demoliční akce v historickém hradebním okruhu centra Ústí nad Labem a přilehlých prostranstvích v letech 1945-1989

01. 12. 2007 | První citelný zásah do podoby Ústí nad Labem představovalo bombardování na sklonku II. světové války. Ještě horší dopad měla na podobu města komunistická éra. Autorka mapovala změny, kterými prošlo ústecké centrum v letech 1945-1989.