RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta - Martin Mottl ČVUT

14. 04. 2021 | Diplomová práce "Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta" obhájená Martinem Mottlem na ČVUT v roce 2021 se zabývá rekonstrukcí historických lázní Johanna Schichta z roku 1930 v Ústí nad Labem (dnes Lázně dr. Vrbenského). Obsahem je zjednodušený stavebně-technický průzkum objektu včetně analýzy poruch konstrukcí, vlhkostní a mykologický průzkum i rozbor stavebních konstrukcí se statickými výpočty jejich únosností. Na základě zjištěných faktů o stavebních konstrukcích a jejich stavu je přistoupeno k návrhu nutných sanačních opatření pro zajištění životnosti a provozuschopnosti objektu.

[IMG]

Páral, Krsek, Vaca: Mezinárodní soutěž na hotel pro labskou pláž v Dolních Zálezlech

28. 08. 2019 | S radostí oznamujeme, že ke konferenci pořádané dne 13. 10. 2017 vyšel sborník: Galeta, Jan; Šolc, Martin (eds.); Architektura mezi myšlenkou a skutečností; NPÚ MCMA s podporou FF MU, Brno, 2018, ve kterém k ústeckému okresu najdete kromě našeho souhrnného příspěvku o soutěži na hotel do Zálezel též stať Terezy Novákové o třech multikulturních institucích v Ústí n. L. Sborník můžete zakoupit např. zde.

[IMG]

Lenka Pechanová: Nádraží vysokorychlostní železnice Ústí nad Labem

11. 06. 2015 | FUA TUL Liberec | Studentka architektury na liberecké TUL si pro svou Diplomovou práci vybrala téma umístění nového nádraží v Ústí nad Labem. Práce prověřuje navrženou polohu nádraží a zpracovává studii objektu v nové pozici. Nový objekt nádraží využívá potenciálu prostoru trianglu pod Větruší a pokouší se přinést do něj novou úroveň kvality.

[IMG]

Jitka Žambochová: Demolice pavilonu „A“

17. 02. 2014 | FA ČVUT Praha | Studentka III. ročníku Fakulty architektury na pražské ČVUT Jitka Žambochová se rozhodla zpracovat svou seminární práce do předmětu Památková péče I na téma zánik Pavilonu A. Shrnuje v ní historii nemocničního areálu a věnuje se samozřejmě i rozhodnutí vedení ústecké univerzity.

[IMG]

Jiří Kugl: Revitalizace čtvrti Střekov

10. 06. 2013 | FSv ČVUT Praha | Student oboru Architektura a urbanismus na Fakultě stavební ČVUT Jiří Kugl si pro svou diplomovou práci vybral téma revitalizace čtvrti Střekov. V úvodu sám píše, že se nejprve chtěl zachytit, jak by se tato část města mohla dál rozvíjet. Zachycuje i případnou revitalizaci části areálu společnosti Setuza.

[IMG]

Barbora Mikolášková: Revitalizace Krásného Března

25. 07. 2011 | FA ČVUT Praha | Barbora Mikolášková (narozena 1985 v Praze) letos zakončila studium na Fakultě architektury na pražské ČVUT. Závěrečnou práci věnovala ústecké čtvrti Krásné Březno. Se souhlasem autorky ji umísťujeme na náš web.

[IMG]

Alena Boudníková: Funkcionalistická architektura v Ústí nad Labem

19. 07. 2011 | FF MUNI Brno | Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vznikla bakalářská práce věnovaná funkcionalistické architektuře v Ústí nad Labem. Jsme rádi, že její autorka Alena Boudníková vycházela z webu www.usti-aussig.net. Práci doplnila i o další postřehy.

[IMG]

Petra Hlaváčková: Architektonická tvorba Karla Lehrmanna

18. 07. 2011 | FF MUNI Brno | Lékárna Carmine od architekta Karla Lehrmanna byla bohužel zničena v 80. letech minulého století při masivních demolicí ve čtvrti Bukov. Petra Hlaváčková ji ve své diplomové práci, která vznikla v roce 2007, věnovala alespoň kapitolu. Právě velmi dobře mapuje celý život nepříliš známého architekta, který přitom na území Česka měl řadu velmi podařených realizací.

[IMG]

Strategie pro město Ústí nad Labem

27. 01. 2010 | FUA TUL Liberec | Loni v září se v Liberci uskutečnil workshop, jehož tématem bylo navrhnout strategii rozvoje pro západní část města Ústí nad Labem. Výstup z workshopu byl prezentován v listopadu loňského roku, nyní zveřejňujeme dokument my. Obsahuje například zajímavý nápad na spojení autobusového a vlakového nádraží. Počítá také s oživením oblasti v okolí řeky Bíliny. Bylo by skvělé, pokud by se návrhem inspirovalo vedení ústeckého magistrátu resp. tvůrci nového územního plánu. O urbanismu města diskutujte zde.

[IMG]

Mezinárodní architektonicko-urbanistický workshop

08. 06. 2009 | FUA TUL Liberec | V Liberci 5.-14. září 2009 se uskutečnil workshop jehož tématem bylo řešení problematiky západní části města Ústí nad Labem (propojení centra města s řekou Labe a s Větruší, redukce kolejiště západního nádraží, jeho přesun či spojení s nádražím autobusovým, využití břehů řeky Bíliny, spojení města s budoucí rekreační zónou okolo nového chabařovického jezera, provázání čtvrti Klíše přes Předlice s městem Trmice). Šlo o spolupráci univerzit Politecnico di Milano, TU Liberec a Universitat Autònoma de Barcelona, garantem byl profesor Massimo Tadi, spolupracovali profesoři Danilo Palazzo, Jiří Suchomel, Matias Serracant ad., akci koordinoval roudnický architekt Petr Janoš. Prezentace výsledků proběhne v pátek 13. 11. 2009 od 13h v informačním středisku města v paláci Zdar. Pozvánku najdete zde.