RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Katalog staveb společnosti Alwin Köhler

20. 09. 2022 | Stavební firma Alwina Köhlera patřila na přelomu 19. a 20. století k předním stavebním společnostem v Ústí nad Labem. Další realizace má ale i v okolních městech. Podařilo se nám sehnat katalog z roku 1930, který mapuje část realizací. Podívejte se na něj v naší virtuální knihovně.

[IMG]

Evangelický kostel v Novosedlicích (překlad článku)

14. 06. 2017 | Díky Mgr. Janu Horáčkovi vám přinášíme exkluzivně čerstvý překlad nedávno nalezené statě z dobového odborného tisku o dnes již neexistujícím střekovském evangelickém kostele od ústeckého Alwina Köhlera. Kostel byl pozoruhodný zejména kvůli své konstrukci, byl odlitý celý z dusaného betonu. Německý originál s obrázky naleznete zde:
Die evangelische Kirche in Obersedlitz. in:
Der Bautechniker, XXI. Jahrgang, Nr. 11, Vídeň, 15. 3. 1901, str. 233-235 a 257

[IMG]

Databáze externích zdrojů

04. 03. 2015 | Na webu se dá najít řada zajímavých historických dokumentů, které se vztahují k Ústí nad Labem. Nás zajímají především stavby či návrhy publikované v odborném tisku. Odkazy na ně uvádíme i u karet konkrétních staveb, zde najdete celkový soupis těchto linků. (Pro komplexnost budeme přikládat i odkazy na dobové články nascanované a publikované přes náš web.) * Nyní aktuálně přidáváme odkaz na článek o správní budově Spolchemie publikovaný v časopise Deutsche Bauzeitung v roce 1931.

[IMG]

Architekt Adolf Meretich

16. 08. 2013 | Karlovarský architekt Adolf Meretich navrhl hned dvě stavby v ústeckém okrese. Zúčastnil se soutěže na stavbu hotelu v Dolních Zálezlech a také se ucházel o projekt školy na Střekově. Jeho dílo si můžete prohlédnout v publikaci z roku 1932.

[IMG]

F. J. Arnold - Neuskutečněné projekty

26. 04. 2013 | Městský architekt F. J. Arnold změnil podobu Ústí nad Labem víc, než se může na první pohled zdát. Mezi jeho hlavní stavby patří Pavilon A bývalé ústecké nemocnice (stavba bude bohužel brzy stržena), objekt spořitelny na Mírovém náměstí nebo dva bloky S-domů na Klíši. Po městě má ale realizací víc. Ústí nad Labem ale v jeho představách mohlo vypadat ještě jinak. Podívejte se na jeho nerealizované projekty.

[IMG]

Časopis Forum 1935: Operační trakt okresní nemocnice

27. 02. 2013 | Operační sály bývalé okresní nemocnice už bohužel neexistují. Vedení ústecké univerzity (tehdy rektorka Iva Ritschelová) je nechalo v roce 2009 zbourat kvůli přestavbě kampusu. UJEP označoval stavbu za tuctovou, přestože autorem je uznávaný architekt Rudolf Perthen, jehož autorství se nyní definitivně potvrdilo. Důkazem kvality zpravidla je publikování stavby v odborném tisku. To se nyní podařilo dohledat, operační trakt byl otisknut v roce 1935 v bratislavském časopisu Forum.

[IMG]

20 let práce KPÚ

29. 11. 2012 | Se zpožděním po Liberci a Teplicích, ale přeci, přinášíme ve virtuální knihovně základní publikaci socialistické etapy přestavby města. Jde o přehled produkce Krajského projektového ústavu Ústí n. L., tedy organizace, která nuceně zastřešovala prakticky všechny architekty celé poloviny severočeského kraje.

[IMG]

Rudolf Geissler: Das ländliche Wohnhaus

04. 08. 2012 | Do virtuální knihovny jsme zařadili část publikace, která vznikla ve 30. letech. Popisuje dílo architekta Rudolfa Geisslera, autora velmi zajímavé střekovské obecní kolonie. Martin Krsek nedávno vypátral jeho příbuzné a doplnil data o tomto polozapomenutém autorovi. Nyní máte šanci se seznámit s jeho návrhy.

[IMG]

Austattung der Kleinwohnung: Malé byty ze 30. let

11. 02. 2012 | Město Ústí nad Labem se ve 20. a 30. letech minulého století bouřlivě rozšiřovalo. Radnice se proto rozhodla iniciovat výstavbu nových bytů. Plány na výstavbu činžovních domů vyšly v publikaci Mezinárodní asociace pro bydlení, kterou vydalo vydavatelství Julius Hoffmann ve Stuttgartu. Autorem domů je ústecký městský stavební úřad resp. architekt F. J. Arnold.

[IMG]

Karel Hubáček a soutěž na sídliště Severní Terasa

25. 11. 2011 | Na podobu jednoho z hlavních ústeckých sídlišť - Severní Terasu - byla na začátku 60. let minulého století vypsána architektonická soutěž. Jedním z účastníků byl i architekt Karel Hubáček, přestože ve článku z časopisu Architektura ČSSR z roku 1964 není jmenovitě uváděn. Byl členem týmu Otakara Binara. Článek zařazujeme do naší knihovny v souvislosti s úmrtím Karla Hubáčka (23. listopadu 2011). Requiescat in pace.

[IMG]

Staré krematorium na Střekově

25. 10. 2011 | V mnichovském časopise Die Christliche Kunst vyšel v roce 1932 článek o krematoriu na Střekově, jehož autorem je architekt Wilhelm Etzel. Materiál se věnuje podrobně i výzdobě budovy. Je to další přírůstek do naší virtuální knihovny.

[IMG]

Walter Gropius v Ústí nad Labem

20. 06. 2011 | Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Světoznámý architekt a dlouholetý ředitel výmarského Bauhausu Walter Gropius osobně navštívil v roce 1924 Ústí nad Labem a přednášel zde v rámci Druhého dne německých stavitelů (Zweiter deutscher Baumeistertag). Ke konferenci vyšel i sborník, jehož část vám předkládáme. Sborník nám zaslal liberecký kunsthistorik Jaroslav Zeman, kterému tímto velmi děkujeme!

[IMG]

Pracovníci bývalého Stavoprojektu

16. 03. 2011 | Jako další přírůstek do naší virtuální knihovny vám přinášíme unikátní ručně psaný dokument z roku 1992, "Adresář podnikatelů v projektové a inženýrské činnosti" který za pomoci kolegů sestavil Ing. Saša Kollin. V zásadě mapuje cesty, kudy se vydali po revoluci lidé za socialismu násilně integrovaní do jednoho celku KPÚ. Najdete zde jména známá i neznámá a ústeckou mozaiku zahlédnete v plné kráse ;-) (z našeho webu např.: Bergr, Burda, Doležal, Gabriel, Havlík, Hejduk, Horký, Jehlík, Jiroudek, Johanovský, Kallmünzerová, Kameník, Kouba, Krejčí, Míšek, Novák, Těšínský, Zeman, Zbuzek, mnohé další najdete na aussig.mysteria.cz).

[IMG]

Vily Klimsch a Pick v časopise Mein Heim 1932

10. 12. 2010 | V roce 1932 byl zveřejněn v karlovarském časopise Mein Heim několikastránkový článek "O novém stavění" od evropsky významného architekta Thilo Schodera (právě v roce 1932 emigruje kvůli své židovské ženě z Německa do Norska), který byl ilustrován fotografiemi dvou ústeckých vil od Erwina Katony. Nejprve vily Klimsch (4 fotografie - str. 227-230) a následně vily Pick (5 fotografií - str. 231-235 a titulní strana). Podívejte se, jak elegantně byly vily provedeny v celku i detailu.

[IMG]

Jak mohlo vypadat Mírové náměstí a jeho okolí

05. 05. 2010 | Úvahy o přestavbě centra Ústí nad Labem se objevily už krátce poměrně krátce po konci II. světové války. Příkladem jsou třeba plány na stavbu nové radnice od Josefa Hrubého, respektive budovy krajského národního výboru od Václava Hilského. V roce 1961 vyšel v časopisu Architektura ČSR: Revue Svazu českých architektů materiál o konceptu přestavby centra Ústí nad Labem. V roce 1959 ho vypracoval na přání komunistických kádrů Státní ústav pro rajónové plánování. Nakonec z něj byla realizována jen část.

[IMG]

Architekt Ervín Katona - monografie

24. 03. 2010 | Architekt Erwin Katona zůstává poněkud záhadnou postavou české architektury. V Ústí nad Labem navrhl tři velmi zajímavé vily. Podařilo se nám získat knihu, která vyšla ve třicátých letech minulého století a mapuje část jeho prací. Publikace neobsahuje jen ústecké stavby, ale i budovy v Praze a dalších městech. Podívejte se na ně v dalším přírůstku naší virtuální knihovny.

[IMG]

Jak se stavělo na Větruši

08. 03. 2010 | Je to sice jen práce dvou středoškolskolaček, přesto je velmi obsažná a zajímavá. V polovině osmdesátých let dostaly studentky děčínské stavební průmyslovky Svatava Majerová, Lucie Kurancová úkol, aby vypracovaly analýzu týkající se restaurace na Větruši. Nám se ji podařilo získat z ústeckého městského archivu. Je to nový přírůstek v naší virtuální knihovně.

[IMG]

Sochy na správní budově Spolchemie

12. 01. 2010 | V současnosti se společnost Spolchemie potýká s finančními problémy, ve třicátých letech minulého století ale firma patřila k velmi úspěšným. Na své nové sídlo si nechala navrhnout sochy od Hugo Lederera. Článek o nich vyšel v časopise Der Bund v roce 1932. Můžete si ho přečíst v dalším přírůstku naší virtuální knihovny.

[IMG]

Hrobka šlechtického rodu Chotků

24. 12. 2009 | Není to zrovna stavba typická pro polabskou krajinu. Neogotickou stavbu z červených cihel, kde měli spočinout členové šlechtické rodiny Chotků, najdete ve Valtířově za kostelem sv. Václava. Zde si můžete prohlédnout kompletní dokumentaci, jak měla původně hrobka vypadat.

[IMG]

Ein Kirchengewölbe aus Visintiniträgern; Deutsche Bauzeitung, 1905, s. 75-76

11. 12. 2009 | Chrám apoštola Pavla představuje jednu z výrazných ústeckých staveb. V době, kdy byl dokončen, byl velmi oceňován ale i pro progresivní stavební technologii, kterou byl postaven. Jeden z dobových časopisů jsme zařadili do naší virtuální knihovny.

[IMG]

"Malý obchvat"

23. 11. 2009 | Dopravní situace v Ústí nad Labem byla komplikovaná už v 80. letech minulého století. V roce 1981 proto vznikl plán, jak stav v krajském městě vyřešit. Počítalo se třeba i s tunelem pod Větruší. Dokument zveřejňujeme v souvislosti s otevřením Malé Hradební pod novým obchodním centrem Forum. Také s ní totiž plán počítal.

[IMG]

Theater in Aussig a. E.; in: Architektur-Konkurrenzen, 1908, Band III. Heft 6

10. 11. 2009 | Ústecké divadlo nedávno oslavilo stoleté výročí svého vzniku. Na webu usti-aussig.net jsme již publikovali některé návrhy, jak mohlo divadlo vypadat. Nyní zveřejňujeme celou zprávu z odborného časopisu Architektur-Konkurrenzen z roku 1908.