RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Páral, Krsek, Vaca: Mezinárodní soutěž na hotel pro labskou pláž v Dolních Zálezlech

28. 08. 2019 | S radostí oznamujeme, že ke konferenci pořádané dne 13. 10. 2017 vyšel sborník: Galeta, Jan; Šolc, Martin (eds.); Architektura mezi myšlenkou a skutečností; NPÚ MCMA s podporou FF MU, Brno, 2018, ve kterém k ústeckému okresu najdete kromě našeho souhrnného příspěvku o soutěži na hotel do Zálezel též stať Terezy Novákové o třech multikulturních institucích v Ústí n. L. Sborník můžete zakoupit např. zde.

[IMG]

Evangelický kostel v Novosedlicích (překlad článku)

14. 06. 2017 | Díky Mgr. Janu Horáčkovi vám přinášíme exkluzivně čerstvý překlad nedávno nalezené statě z dobového odborného tisku o dnes již neexistujícím střekovském evangelickém kostele od ústeckého Alwina Köhlera. Kostel byl pozoruhodný zejména kvůli své konstrukci, byl odlitý celý z dusaného betonu. Německý originál s obrázky naleznete zde:
Die evangelische Kirche in Obersedlitz. in:
Der Bautechniker, XXI. Jahrgang, Nr. 11, Vídeň, 15. 3. 1901, str. 233-235 a 257

[IMG]

Zuzana Prokopová: Architektura v Ústí nad Labem v letech 1969–1989

08. 06. 2016 | Podoba Ústí nad Labem se od roku 1945 výrazně proměnila, zásadní přestavba města se odehrála ale po roce 1969. Právě na období let 1969 až 1989 se zaměřila studentka Zuzana Prokopová z Katedry dějin a teorie umění UJEPu. Práci ukončila v roce 2014, nyní jsme získali souhlas ji zveřejnit.

[IMG]

Pečivová Hana: Historie Schichtovy vily v Roztokách

31. 12. 2015 | Hana Pečivová v úvodu své diplomové práce uvádí, že "pravděpodobně neexistuje jméno, které by bylo tak úzce spjaté s městem Ústí nad Labem, jakým je jméno Schicht. O této rodině již bylo mnoho napsáno, ale i tak zůstává mnoho stránek života členů rodiny dosud neprobádaných nebo nezveřejněných."

Práci proto věnovala historii výstavní vily v Roztokách, která vznikla podle návrhu dvorního architekta rodiny Schichtů Paula Brockardta. S dovolením autorky práci zveřejňujeme.

[IMG]

Lenka Pechanová: Nádraží vysokorychlostní železnice Ústí nad Labem

11. 06. 2015 | FUA TUL Liberec | Studentka architektury na liberecké TUL si pro svou Diplomovou práci vybrala téma umístění nového nádraží v Ústí nad Labem. Práce prověřuje navrženou polohu nádraží a zpracovává studii objektu v nové pozici. Nový objekt nádraží využívá potenciálu prostoru trianglu pod Větruší a pokouší se přinést do něj novou úroveň kvality.

[IMG]

Databáze externích zdrojů

04. 03. 2015 | Na webu se dá najít řada zajímavých historických dokumentů, které se vztahují k Ústí nad Labem. Nás zajímají především stavby či návrhy publikované v odborném tisku. Odkazy na ně uvádíme i u karet konkrétních staveb, zde najdete celkový soupis těchto linků. (Pro komplexnost budeme přikládat i odkazy na dobové články nascanované a publikované přes náš web.) * Nyní aktuálně přidáváme odkaz na článek o správní budově Spolchemie publikovaný v časopise Deutsche Bauzeitung v roce 1931.

[IMG]

Jitka Žambochová: Demolice pavilonu „A“

17. 02. 2014 | FA ČVUT Praha | Studentka III. ročníku Fakulty architektury na pražské ČVUT Jitka Žambochová se rozhodla zpracovat svou seminární práce do předmětu Památková péče I na téma zánik Pavilonu A. Shrnuje v ní historii nemocničního areálu a věnuje se samozřejmě i rozhodnutí vedení ústecké univerzity.

[IMG]

Architekt Adolf Meretich

16. 08. 2013 | Karlovarský architekt Adolf Meretich navrhl hned dvě stavby v ústeckém okrese. Zúčastnil se soutěže na stavbu hotelu v Dolních Zálezlech a také se ucházel o projekt školy na Střekově. Jeho dílo si můžete prohlédnout v publikaci z roku 1932.

[IMG]

Jiří Kugl: Revitalizace čtvrti Střekov

10. 06. 2013 | FSv ČVUT Praha | Student oboru Architektura a urbanismus na Fakultě stavební ČVUT Jiří Kugl si pro svou diplomovou práci vybral téma revitalizace čtvrti Střekov. V úvodu sám píše, že se nejprve chtěl zachytit, jak by se tato část města mohla dál rozvíjet. Zachycuje i případnou revitalizaci části areálu společnosti Setuza.

[IMG]

F. J. Arnold - Neuskutečněné projekty

26. 04. 2013 | Městský architekt F. J. Arnold změnil podobu Ústí nad Labem víc, než se může na první pohled zdát. Mezi jeho hlavní stavby patří Pavilon A bývalé ústecké nemocnice (stavba bude bohužel brzy stržena), objekt spořitelny na Mírovém náměstí nebo dva bloky S-domů na Klíši. Po městě má ale realizací víc. Ústí nad Labem ale v jeho představách mohlo vypadat ještě jinak. Podívejte se na jeho nerealizované projekty.