RSS Facebook

Článek 

Tomáš Pavlíček: Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje

28. 09. 2011 | autor: u-a

Tomáš Pavlíček působí jako odborný asistent na Fakultě umění a desingu UJEP v Ústí n. L.. Specializuje se na architekturu 19. a 20. století v severozápadních Čechách. Této problematiky se proto týká i jeho dizertační práce, kterou s jeho svolením publikujeme. Univerzita ji následně vydala i knižně v roce 2005 v nákladu 500ks. Je možné ji dosud zakoupit např. zde.