RSS Facebook

Článek 

Veronika Synková: Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989

20. 01. 2009 | autor: u-a

Diplomová práce: Filosofická fakulta UJEP, KHR - stavební historie; Ústí nad Labem, 2008

Vedoucí: Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.


Stručný obsah:

Studentka zasazuje práci do politického kontextu. Snaží se nastínit, jak vypadala práce výtvarníků, začleněných do tehdejších struktur (uspořádání uměleckých svazů, vliv ideologie, způsob financování). Poté se zabývá vztahem architektury a výtvarného umění, vysvětluje souvislosti, proč se vyskytovala výtvarná díla např. na sídlištích. Zmiňuje vazbu na světový vývoj, zejména výstavy EXPO v Bruselu, Montrealu a Ósace. Dále rozebírá jednotlivé výtvarné techniky a jejich dobové uplatnění. Následuje přehled podle dat od 50. až do 80. let.


V druhé části se věnuje již konkrétně několika svazům a organizacím, vysvětluje jejich fungování a mapuje jejich vývoj v průběhu doby. Dále vypočítává udělená vyznamenání či tituly, kterými byli poctěni místní výtvarníci.


Neméně zajímavou částí plnou současných i dobových fotografií je sestavený "katalog užitého umění".


Následují seznamy a obrazová příloha, z hlediska bádání o ústecké architektuře jsou k nezaplacení přepsané sborníky "Spolupráce výtvarníka s architektem" z let 1972-1981 a 1984-1998, které umožňují snadno identifikovat autorství mnoha ústeckých staveb. Nakonec jsou ještě přiloženy scany některých zajímavých dokumentů a novinových výstřižků.

Celou práci si zde můžete rovnou přečíst, případně si ji stáhnout zde.