RSS Facebook

Článek 

Jitka Vrzalová: Sídelní vývoj města Ústí nad Labem v letech 1850-1938

02. 12. 2007 | autor: u-a

DP KHI PF UJEP (2001)

Celá práce je k dispozici v archivu univezity. Zde je jenom stručný přehled, o co se autorka zajímala.

Diplomantka navázala na svoji bakalářskou práci Sídelní vývoj Klíše 1900 – 1938 z roku 1999. V osmi kapitolách se zaměřila na vytvoření přehledu sídelního vývoje města Ústí nad Labem v letech 1850 – 1938 s důrazem na městské plánování. V prvních dvou kapitolách se věnuje obecně podobě města ve druhé polovině 19. století, urbanismu a plánování. Čtvrtá kapitola pojednává o plánování stavebního rozvoje města Ústí nad Labem, o prvním plánu na rozšíření města o tzv. Nové město ze 60. let 19. století, o dalších regulačních plánech z 90. let 19. století (např. pro Krásné Březno), dále uvádí projekty, které byly z plánů realizovány.

Pátá a šestá kapitola se věnují regulačním plánům a jejich realizaci pro městské části Klíše (1902) a Krásné Březno. V sedmé kapitole autorka podává přehled stavební činnosti v Ústí nad Labem na počátku 20. století a v době mezi světovými válkami. V poslední části práce je popsána problematika regulace severní části města, zastavovacího plánu Ústí-sever.


Stavebníci - investoři

Dr. Viktor Russ: Majitel panství v Krásném Březně začal v roce 1867 stavět pivovar (od roku 1894 – a.s Měšťanský pivovar Ústí nad Labem).

Gemeinnützige Bau - und Wohnungsgenossenschaft für Aussig und Umgebung G.m.b.H.: Firma se podílela na zastavování plochy mezi Klíší Hvězdou a Střížovickým vrchem (od roku 1923 10 domů mezi ulicemi Lesní cesta a Štefánikova; Lesní cesta – Gočárova; dále domy v ulicích Štefánikova, Na Spálence, V Osadě, Střížovická).

Eisenbahner- Angestellten - und Arbiter - Wohnungsfürsorge für den Berich den Linien der A.T.E. G.m.b.H. se sídlem v Teplicích: Společnost postavila sídliště o 20 domech u ulic Na Drahách, Na Okraji, Na Apolence, dále pak v oblasti nad koupalištěm (otevřeno 1930).

Gemeinnützige Bau- und Wohnungs genossenschaft Eigener Herd G.m.b.H.: Družstvo od roku 1927 stavělo v prostoru mezi Klíše Hvězda a klíšskými školami (Palachova, Ostrčilova, Sládkova, H. Kvapilové).

Wohnung- und Siedlunggesellschaft Sudetenland G.m.b.H.: Družstvo stavělo od roku 1938 v Resslově ulici.

Fritz Wolfrum: Významný ústecký podnikatel, který se stal iniciátorem nového regulačního plánu (1921 - plán vytvořil Ewald Genzmer).

Architekti

Carl Rehatschek (městský geometr) - 90. léta 19. století: Vypracoval regulační plány na rozšíření města Ústí nad Labem a samostatný regulační plán pro Krásné Březno. Realizován byl jen plán týkající se tovární části.

Johann Hubatschek: Autor regulačního plánu pro čtvrť Klíše (1902). Plán představoval velmi moderní řešení, protože architekt již přihlížel k členitosti terénu a sledoval estetické kvality plánu. Kvůli I. světové válce ovšem nebyl plán z velké části realizován. Po válce už byly aktuální jiné koncepce.

Ernst Krob: Spolu s Ing. Arch. F. J. Arnoldem navrhl S-domy v ulicích Na Vlnovce a v Mezidomí - tzv. pavlačové domy Laubenganghäuser (stavěny v letech 1931-33).

Franz Josef Arnold: Navrhoval spolu s Dr. Ernstem Krobem S-domy v ulicích Na Vlnovce a v Mezidomí - tzv. pavlačové domy Laubenganghäuser (stavěny v letech 1931-33).

Erwin Katona: Architekt domu ve Štefánikově ulici čp. 761 (1933). Funkcionalistický styl.

Josef Gočár: Architekt reprezentativní veřejné budovy české menšinové a měšťanské školy v Palachově ulici čp. 400 (1928-1930), funkcionalismus.

Ewald Genzmer: Autor nového regulačního plánu z roku 1921. Krásné Březno mělo být hlavně průmyslovou a dopravní čtvrtí s omezeným počtem bydlícího obyvatelstva.

Otto Meffert: Stavební rada z Hannoveru, který zvítězil se svým projektem Předjaří v soutěži projektů na zastavovací plán Ústí – sever (mělo jít o čistě obytnou oblast) – do vypuknutí války byla zrealizována jen malá část projektu (nově byly vybudovány ulice: Na Vyhlídce, Veleslavínova, Hillarova, Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova, Stříbrnické nivy, Ženíškova, Lisztova, Ve Smyčce, Na Výsluní).

Literatura

Anděl, J. a kol., Geografie města Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem 1999.

Benešová, M., Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Praha 1984.

Grisa, I., Ústecká uličnice, Ústí nad Labem 1998.

Halík – Kratochvíl – Nový, Architektura a město, Praha 1996.

Hrůza, J., Slovník soudobého urbanismu, Praha 1977.

Hrůza, J., Vývoj urbanismu II., ČVUT Praha 1996.

Kaiserovi V. a K. (eds.), Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995.

Moissl, K., Der politische Bezirk Aussig. Eine Heimatkunde für Haus und Schule, Aussig 1887.

Pinc, F., Ústí nad Labem. Od pravěkého sídliště k metropoli českého severu, Ústí nad Labem 1947.

Richter, E., Heimatkunde des Bezirkes Aussig, 3. Teil: Geschichte des Bezirkes, Aussig 1931.

Souček, J., Obrazová rukovět obcí a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1999.

Švácha, R., Od moderny k funkcionalismu, Praha 1995.

Technik, S., Města severních Čech, Liberec 1967.

Wagner, E., Ein Heimatbuch, 4. Teil: Bilder aus der Geschichte des Stadtteiles Schönpriesen Aussig 1927.