RSS Facebook

Článek 

Jana Paterová: Vývoj rodinné firmy C. Wolfrum v letech 1843-1914

07. 02. 2008 | autor: u-a

Diplomová práce PF UJEP, Ústí nad Labem 1997.

Celá práce je k dispozici v archivu univezity. Zde je jenom stručný přehled, o co se autorka zajímala.

Diplomová práce pojednává o vývoji firmy C. Wolfrum (pozdější Vlnola). Zaměřuje se na rozvoj firmy z hlediska technického vybavení, pracovních prostor a chodu firmy, dále s věnuje sociální politice firmy a osobnosti Carla Georga Wolfruma, který roku 1843 podnik na výrobu a barvení vlněných a polovlněných látek založil.

Diplomantka popisuje období, kdy se firma vypracovala na špičkovou úroveň a mohla si dovolit rozšiřovat pracovní prostory a vylepšování technického vybavení původních prostor v ulici Velká Hradební a od roku 1889 v nové budově továrny v Předlicích.

Zakladatele podniku popisuje jako činorodého člověka, který úspěšně vedl svoji továrnu, angažoval se v městské politice, zasadil se o stavbu nemocnice (také ji finančně podpořil) a stal se vydavatelem prvních ústeckých novin – týdeníku Aussiger Anzeiger. Wolfrum dále podpořil vznik chemické továrny v Ústí nad Labem a podnítil zavedení veřejného plynového osvětlení města.

LITERATURA

Umlauf, F.J. Geschichte der deutschen Stadt Aussig, Bayreuth 1960.

Provazník, V. Ústí – město nad Labem, Ústí nad Labem 1983.

Wolfrum,C. Die Nachkommen des Carl Georg Wolfrum und Steiner Gattin Emilie Gräfe, Ústí nad Labem 1936. (7 tabulí)

Wolfrum,C. Beiträge zur Heimatskunde des Elbetales – 100 Jahre C. Wolfrum, Ústí nad Labem 1943.

Wolfrum, C.G. Erinnerungen an Carl Wolfrum, I+II, Ústí nad Labem 1893

[IMG]

pohled ze zahrady na vilu Carla Friedricha Wolfruma

[IMG]

dobová pohlednice - vila vpravo nahoře, pod ní celkový záběr na její zahradu