RSS Facebook

studie 

[IMG]

Katalog staveb společnosti Alwin Köhler

20. 09. 2022 | Stavební firma Alwina Köhlera patřila na přelomu 19. a 20. století k předním stavebním společnostem v Ústí nad Labem. Další realizace má ale i v okolních městech. Podařilo se nám sehnat katalog z roku 1930, který mapuje část realizací. Podívejte se na něj v naší virtuální knihovně.

[IMG]

Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta - Martin Mottl ČVUT

14. 04. 2021 | Diplomová práce "Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta" obhájená Martinem Mottlem na ČVUT v roce 2021 se zabývá rekonstrukcí historických lázní Johanna Schichta z roku 1930 v Ústí nad Labem (dnes Lázně dr. Vrbenského). Obsahem je zjednodušený stavebně-technický průzkum objektu včetně analýzy poruch konstrukcí, vlhkostní a mykologický průzkum i rozbor stavebních konstrukcí se statickými výpočty jejich únosností. Na základě zjištěných faktů o stavebních konstrukcích a jejich stavu je přistoupeno k návrhu nutných sanačních opatření pro zajištění životnosti a provozuschopnosti objektu.

[IMG]

Páral, Krsek, Vaca: Mezinárodní soutěž na hotel pro labskou pláž v Dolních Zálezlech

28. 08. 2019 | S radostí oznamujeme, že ke konferenci pořádané dne 13. 10. 2017 vyšel sborník: Galeta, Jan; Šolc, Martin (eds.); Architektura mezi myšlenkou a skutečností; NPÚ MCMA s podporou FF MU, Brno, 2018, ve kterém k ústeckému okresu najdete kromě našeho souhrnného příspěvku o soutěži na hotel do Zálezel též stať Terezy Novákové o třech multikulturních institucích v Ústí n. L. Sborník můžete zakoupit např. zde.

[IMG]

Evangelický kostel v Novosedlicích (překlad článku)

14. 06. 2017 | Díky Mgr. Janu Horáčkovi vám přinášíme exkluzivně čerstvý překlad nedávno nalezené statě z dobového odborného tisku o dnes již neexistujícím střekovském evangelickém kostele od ústeckého Alwina Köhlera. Kostel byl pozoruhodný zejména kvůli své konstrukci, byl odlitý celý z dusaného betonu. Německý originál s obrázky naleznete zde:
Die evangelische Kirche in Obersedlitz. in:
Der Bautechniker, XXI. Jahrgang, Nr. 11, Vídeň, 15. 3. 1901, str. 233-235 a 257

[IMG]

Zuzana Prokopová: Architektura v Ústí nad Labem v letech 1969–1989

08. 06. 2016 | Podoba Ústí nad Labem se od roku 1945 výrazně proměnila, zásadní přestavba města se odehrála ale po roce 1969. Právě na období let 1969 až 1989 se zaměřila studentka Zuzana Prokopová z Katedry dějin a teorie umění UJEPu. Práci ukončila v roce 2014, nyní jsme získali souhlas ji zveřejnit.

[IMG]

Pečivová Hana: Historie Schichtovy vily v Roztokách

31. 12. 2015 | Hana Pečivová v úvodu své diplomové práce uvádí, že "pravděpodobně neexistuje jméno, které by bylo tak úzce spjaté s městem Ústí nad Labem, jakým je jméno Schicht. O této rodině již bylo mnoho napsáno, ale i tak zůstává mnoho stránek života členů rodiny dosud neprobádaných nebo nezveřejněných."

Práci proto věnovala historii výstavní vily v Roztokách, která vznikla podle návrhu dvorního architekta rodiny Schichtů Paula Brockardta. S dovolením autorky práci zveřejňujeme.

[IMG]

Lenka Pechanová: Nádraží vysokorychlostní železnice Ústí nad Labem

11. 06. 2015 | FUA TUL Liberec | Studentka architektury na liberecké TUL si pro svou Diplomovou práci vybrala téma umístění nového nádraží v Ústí nad Labem. Práce prověřuje navrženou polohu nádraží a zpracovává studii objektu v nové pozici. Nový objekt nádraží využívá potenciálu prostoru trianglu pod Větruší a pokouší se přinést do něj novou úroveň kvality.

[IMG]

Databáze externích zdrojů

04. 03. 2015 | Na webu se dá najít řada zajímavých historických dokumentů, které se vztahují k Ústí nad Labem. Nás zajímají především stavby či návrhy publikované v odborném tisku. Odkazy na ně uvádíme i u karet konkrétních staveb, zde najdete celkový soupis těchto linků. (Pro komplexnost budeme přikládat i odkazy na dobové články nascanované a publikované přes náš web.) * Nyní aktuálně přidáváme odkaz na článek o správní budově Spolchemie publikovaný v časopise Deutsche Bauzeitung v roce 1931.

[IMG]

Jitka Žambochová: Demolice pavilonu „A“

17. 02. 2014 | FA ČVUT Praha | Studentka III. ročníku Fakulty architektury na pražské ČVUT Jitka Žambochová se rozhodla zpracovat svou seminární práce do předmětu Památková péče I na téma zánik Pavilonu A. Shrnuje v ní historii nemocničního areálu a věnuje se samozřejmě i rozhodnutí vedení ústecké univerzity.

[IMG]

Architekt Adolf Meretich

16. 08. 2013 | Karlovarský architekt Adolf Meretich navrhl hned dvě stavby v ústeckém okrese. Zúčastnil se soutěže na stavbu hotelu v Dolních Zálezlech a také se ucházel o projekt školy na Střekově. Jeho dílo si můžete prohlédnout v publikaci z roku 1932.

[IMG]

Jiří Kugl: Revitalizace čtvrti Střekov

10. 06. 2013 | FSv ČVUT Praha | Student oboru Architektura a urbanismus na Fakultě stavební ČVUT Jiří Kugl si pro svou diplomovou práci vybral téma revitalizace čtvrti Střekov. V úvodu sám píše, že se nejprve chtěl zachytit, jak by se tato část města mohla dál rozvíjet. Zachycuje i případnou revitalizaci části areálu společnosti Setuza.

[IMG]

F. J. Arnold - Neuskutečněné projekty

26. 04. 2013 | Městský architekt F. J. Arnold změnil podobu Ústí nad Labem víc, než se může na první pohled zdát. Mezi jeho hlavní stavby patří Pavilon A bývalé ústecké nemocnice (stavba bude bohužel brzy stržena), objekt spořitelny na Mírovém náměstí nebo dva bloky S-domů na Klíši. Po městě má ale realizací víc. Ústí nad Labem ale v jeho představách mohlo vypadat ještě jinak. Podívejte se na jeho nerealizované projekty.

[IMG]

Časopis Forum 1935: Operační trakt okresní nemocnice

27. 02. 2013 | Operační sály bývalé okresní nemocnice už bohužel neexistují. Vedení ústecké univerzity (tehdy rektorka Iva Ritschelová) je nechalo v roce 2009 zbourat kvůli přestavbě kampusu. UJEP označoval stavbu za tuctovou, přestože autorem je uznávaný architekt Rudolf Perthen, jehož autorství se nyní definitivně potvrdilo. Důkazem kvality zpravidla je publikování stavby v odborném tisku. To se nyní podařilo dohledat, operační trakt byl otisknut v roce 1935 v bratislavském časopisu Forum.

[IMG]

Narodil jsem se v Ústí 11. října roku 1932

26. 02. 2013 | Význačný kunzhistorik Petr Spielmann, syn ústeckého architekta Paula Spielmanna, poskytl ke zveřejnění text svého projevu formulovaný u příležitosti výstavy "Neznámý rodák" v Muzeu města Ústí nad Labem. Seznámí čtenáře se vzpomínkami na předválečné Ústí a zdejší otcovu aktivitu. Nevyhýbá se ani dramatickému osudu po okupaci, který rodinu postihl v rámci uplatňování protižidovských zákonů.

[IMG]

20 let práce KPÚ

29. 11. 2012 | Se zpožděním po Liberci a Teplicích, ale přeci, přinášíme ve virtuální knihovně základní publikaci socialistické etapy přestavby města. Jde o přehled produkce Krajského projektového ústavu Ústí n. L., tedy organizace, která nuceně zastřešovala prakticky všechny architekty celé poloviny severočeského kraje.

[IMG]

Rudolf Geissler: Das ländliche Wohnhaus

04. 08. 2012 | Do virtuální knihovny jsme zařadili část publikace, která vznikla ve 30. letech. Popisuje dílo architekta Rudolfa Geisslera, autora velmi zajímavé střekovské obecní kolonie. Martin Krsek nedávno vypátral jeho příbuzné a doplnil data o tomto polozapomenutém autorovi. Nyní máte šanci se seznámit s jeho návrhy.

[IMG]

Austattung der Kleinwohnung: Malé byty ze 30. let

11. 02. 2012 | Město Ústí nad Labem se ve 20. a 30. letech minulého století bouřlivě rozšiřovalo. Radnice se proto rozhodla iniciovat výstavbu nových bytů. Plány na výstavbu činžovních domů vyšly v publikaci Mezinárodní asociace pro bydlení, kterou vydalo vydavatelství Julius Hoffmann ve Stuttgartu. Autorem domů je ústecký městský stavební úřad resp. architekt F. J. Arnold.

[IMG]

Karel Hubáček a soutěž na sídliště Severní Terasa

25. 11. 2011 | Na podobu jednoho z hlavních ústeckých sídlišť - Severní Terasu - byla na začátku 60. let minulého století vypsána architektonická soutěž. Jedním z účastníků byl i architekt Karel Hubáček, přestože ve článku z časopisu Architektura ČSSR z roku 1964 není jmenovitě uváděn. Byl členem týmu Otakara Binara. Článek zařazujeme do naší knihovny v souvislosti s úmrtím Karla Hubáčka (23. listopadu 2011). Requiescat in pace.

[IMG]

Staré krematorium na Střekově

25. 10. 2011 | V mnichovském časopise Die Christliche Kunst vyšel v roce 1932 článek o krematoriu na Střekově, jehož autorem je architekt Wilhelm Etzel. Materiál se věnuje podrobně i výzdobě budovy. Je to další přírůstek do naší virtuální knihovny.

[IMG]

Tomáš Pavlíček: Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje

28. 09. 2011 | UJEP Ústí nad Labem | Tomáš Pavlíček působí jako odborný asistent na Fakultě umění a desingu UJEP v Ústí n. L.. Specializuje se na architekturu 19. a 20. století v severozápadních Čechách. Této problematiky se proto týká i jeho dizertační práce, kterou s jeho svolením publikujeme. Univerzita ji následně vydala i knižně v roce 2005 v nákladu 500ks. Je možné ji dosud zakoupit např. zde.

[IMG]

Barbora Mikolášková: Revitalizace Krásného Března

25. 07. 2011 | FA ČVUT Praha | Barbora Mikolášková (narozena 1985 v Praze) letos zakončila studium na Fakultě architektury na pražské ČVUT. Závěrečnou práci věnovala ústecké čtvrti Krásné Březno. Se souhlasem autorky ji umísťujeme na náš web.

[IMG]

Alena Boudníková: Funkcionalistická architektura v Ústí nad Labem

19. 07. 2011 | FF MUNI Brno | Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vznikla bakalářská práce věnovaná funkcionalistické architektuře v Ústí nad Labem. Jsme rádi, že její autorka Alena Boudníková vycházela z webu www.usti-aussig.net. Práci doplnila i o další postřehy.

[IMG]

Petra Hlaváčková: Architektonická tvorba Karla Lehrmanna

18. 07. 2011 | FF MUNI Brno | Lékárna Carmine od architekta Karla Lehrmanna byla bohužel zničena v 80. letech minulého století při masivních demolicí ve čtvrti Bukov. Petra Hlaváčková ji ve své diplomové práci, která vznikla v roce 2007, věnovala alespoň kapitolu. Právě velmi dobře mapuje celý život nepříliš známého architekta, který přitom na území Česka měl řadu velmi podařených realizací.

[IMG]

Walter Gropius v Ústí nad Labem

20. 06. 2011 | Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Světoznámý architekt a dlouholetý ředitel výmarského Bauhausu Walter Gropius osobně navštívil v roce 1924 Ústí nad Labem a přednášel zde v rámci Druhého dne německých stavitelů (Zweiter deutscher Baumeistertag). Ke konferenci vyšel i sborník, jehož část vám předkládáme. Sborník nám zaslal liberecký kunsthistorik Jaroslav Zeman, kterému tímto velmi děkujeme!

[IMG]

Pracovníci bývalého Stavoprojektu

16. 03. 2011 | Jako další přírůstek do naší virtuální knihovny vám přinášíme unikátní ručně psaný dokument z roku 1992, "Adresář podnikatelů v projektové a inženýrské činnosti" který za pomoci kolegů sestavil Ing. Saša Kollin. V zásadě mapuje cesty, kudy se vydali po revoluci lidé za socialismu násilně integrovaní do jednoho celku KPÚ. Najdete zde jména známá i neznámá a ústeckou mozaiku zahlédnete v plné kráse ;-) (z našeho webu např.: Bergr, Burda, Doležal, Gabriel, Havlík, Hejduk, Horký, Jehlík, Jiroudek, Johanovský, Kallmünzerová, Kameník, Kouba, Krejčí, Míšek, Novák, Těšínský, Zeman, Zbuzek, mnohé další najdete na aussig.mysteria.cz).

[IMG]

Vily Klimsch a Pick v časopise Mein Heim 1932

10. 12. 2010 | V roce 1932 byl zveřejněn v karlovarském časopise Mein Heim několikastránkový článek "O novém stavění" od evropsky významného architekta Thilo Schodera (právě v roce 1932 emigruje kvůli své židovské ženě z Německa do Norska), který byl ilustrován fotografiemi dvou ústeckých vil od Erwina Katony. Nejprve vily Klimsch (4 fotografie - str. 227-230) a následně vily Pick (5 fotografií - str. 231-235 a titulní strana). Podívejte se, jak elegantně byly vily provedeny v celku i detailu.

[IMG]

Jak mohlo vypadat Mírové náměstí a jeho okolí

05. 05. 2010 | Úvahy o přestavbě centra Ústí nad Labem se objevily už krátce poměrně krátce po konci II. světové války. Příkladem jsou třeba plány na stavbu nové radnice od Josefa Hrubého, respektive budovy krajského národního výboru od Václava Hilského. V roce 1961 vyšel v časopisu Architektura ČSR: Revue Svazu českých architektů materiál o konceptu přestavby centra Ústí nad Labem. V roce 1959 ho vypracoval na přání komunistických kádrů Státní ústav pro rajónové plánování. Nakonec z něj byla realizována jen část.

[IMG]

Architekt Ervín Katona - monografie

24. 03. 2010 | Architekt Erwin Katona zůstává poněkud záhadnou postavou české architektury. V Ústí nad Labem navrhl tři velmi zajímavé vily. Podařilo se nám získat knihu, která vyšla ve třicátých letech minulého století a mapuje část jeho prací. Publikace neobsahuje jen ústecké stavby, ale i budovy v Praze a dalších městech. Podívejte se na ně v dalším přírůstku naší virtuální knihovny.

[IMG]

Jak se stavělo na Větruši

08. 03. 2010 | Je to sice jen práce dvou středoškolskolaček, přesto je velmi obsažná a zajímavá. V polovině osmdesátých let dostaly studentky děčínské stavební průmyslovky Svatava Majerová, Lucie Kurancová úkol, aby vypracovaly analýzu týkající se restaurace na Větruši. Nám se ji podařilo získat z ústeckého městského archivu. Je to nový přírůstek v naší virtuální knihovně.

[IMG]

Strategie pro město Ústí nad Labem

27. 01. 2010 | FUA TUL Liberec | Loni v září se v Liberci uskutečnil workshop, jehož tématem bylo navrhnout strategii rozvoje pro západní část města Ústí nad Labem. Výstup z workshopu byl prezentován v listopadu loňského roku, nyní zveřejňujeme dokument my. Obsahuje například zajímavý nápad na spojení autobusového a vlakového nádraží. Počítá také s oživením oblasti v okolí řeky Bíliny. Bylo by skvělé, pokud by se návrhem inspirovalo vedení ústeckého magistrátu resp. tvůrci nového územního plánu. O urbanismu města diskutujte zde.

[IMG]

Sochy na správní budově Spolchemie

12. 01. 2010 | V současnosti se společnost Spolchemie potýká s finančními problémy, ve třicátých letech minulého století ale firma patřila k velmi úspěšným. Na své nové sídlo si nechala navrhnout sochy od Hugo Lederera. Článek o nich vyšel v časopise Der Bund v roce 1932. Můžete si ho přečíst v dalším přírůstku naší virtuální knihovny.

[IMG]

Hrobka šlechtického rodu Chotků

24. 12. 2009 | Není to zrovna stavba typická pro polabskou krajinu. Neogotickou stavbu z červených cihel, kde měli spočinout členové šlechtické rodiny Chotků, najdete ve Valtířově za kostelem sv. Václava. Zde si můžete prohlédnout kompletní dokumentaci, jak měla původně hrobka vypadat.

[IMG]

Ein Kirchengewölbe aus Visintiniträgern; Deutsche Bauzeitung, 1905, s. 75-76

11. 12. 2009 | Chrám apoštola Pavla představuje jednu z výrazných ústeckých staveb. V době, kdy byl dokončen, byl velmi oceňován ale i pro progresivní stavební technologii, kterou byl postaven. Jeden z dobových časopisů jsme zařadili do naší virtuální knihovny.

[IMG]

"Malý obchvat"

23. 11. 2009 | Dopravní situace v Ústí nad Labem byla komplikovaná už v 80. letech minulého století. V roce 1981 proto vznikl plán, jak stav v krajském městě vyřešit. Počítalo se třeba i s tunelem pod Větruší. Dokument zveřejňujeme v souvislosti s otevřením Malé Hradební pod novým obchodním centrem Forum. Také s ní totiž plán počítal.

[IMG]

Theater in Aussig a. E.; in: Architektur-Konkurrenzen, 1908, Band III. Heft 6

10. 11. 2009 | Ústecké divadlo nedávno oslavilo stoleté výročí svého vzniku. Na webu usti-aussig.net jsme již publikovali některé návrhy, jak mohlo divadlo vypadat. Nyní zveřejňujeme celou zprávu z odborného časopisu Architektur-Konkurrenzen z roku 1908.

[IMG]

Mezinárodní architektonicko-urbanistický workshop

08. 06. 2009 | FUA TUL Liberec | V Liberci 5.-14. září 2009 se uskutečnil workshop jehož tématem bylo řešení problematiky západní části města Ústí nad Labem (propojení centra města s řekou Labe a s Větruší, redukce kolejiště západního nádraží, jeho přesun či spojení s nádražím autobusovým, využití břehů řeky Bíliny, spojení města s budoucí rekreační zónou okolo nového chabařovického jezera, provázání čtvrti Klíše přes Předlice s městem Trmice). Šlo o spolupráci univerzit Politecnico di Milano, TU Liberec a Universitat Autònoma de Barcelona, garantem byl profesor Massimo Tadi, spolupracovali profesoři Danilo Palazzo, Jiří Suchomel, Matias Serracant ad., akci koordinoval roudnický architekt Petr Janoš. Prezentace výsledků proběhne v pátek 13. 11. 2009 od 13h v informačním středisku města v paláci Zdar. Pozvánku najdete zde.

[IMG]

Veronika Synková: Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989

20. 01. 2009 | Rozsáhlá a přehledná studie Veroniky Synkové je výborným příspěvkem k mapování socialistické kultury v našem regionu. Zmiňuje celostátní i světové souvislosti, vliv ideologie, historii i způsoby činnosti výtvarných svazů, výtvarná díla na sídlištích i v rámci významných reprezentativních staveb. Připomeňte si zajímavosti, stíny i úsměvy zašlé doby. Spis je v rámci vánoc a pro zlepšení nálady v novém roce k dispozici ke stažení ve formátu pdf.. Čest práci :-)

[IMG]

Martin Vančát: COMOARCHITECTURE UNL

04. 12. 2008 | Martin Vančát vytvořil multimediální internetovou aplikaci, která se pokouší vtáhnout diváka do světa architektury normalizačních let a formou blízkou komiksu částečně boří klišé a averzi s kterou vnímáme "nový brutalismus" budovaný tehdejší "stranou a vládou". Bere nás do bizarního světa totality, která má svoje formy svobody i neúprosné krásy. Pokouší se vyvolat v nás pocit rezidenta a konfrontací s nekompromisní pravdou nás nutí uvědomit si co jsme ztratili a co díky tomu získali.

[IMG]

Jana Paterová: Vývoj rodinné firmy C. Wolfrum v letech 1843-1914

07. 02. 2008 | Firma Wolfrum měla zásadní vliv na vývoj města Ústí nad Labem. Představitelé rodiny stály za řadou změn, kterými severočeská metropole prošla od druhé poloviny 19. století.

[IMG]

Skupina autorů: Vývoj areálu bývalé Masarykovy nemocnice v letech 1892-2004 (dnes kampus UJEP)

14. 01. 2008 | Původní nemocniční komplex patřil ve třicátých a čtyřicátých letech k nejmodernějším v tehdejším Československu a přesto že už přestal technicky vyhovovat požadované úrovni současné moderní medicíny, nemění to nic na jeho jedinečnosti jako funkčně dokonale provázanému urbanistickému celku. Areál měl dlouhodobý více než století trvající vývoj, který k této dokonalosti po celou dobu směřoval.

[IMG]

Lucie Hanušová: Architektura Klíše - vybrané objekty realizované v letech 1900-1938

02. 12. 2007 | Městská část Klíše představuje pro Ústí nad Labem to, co pro Prahu čtvrť Ořechovka nebo Bubeneč. Lucie Hanušová se zabývala vybranými stavbami, které vznikly na Klíši před vznikem Československa i během I. republiky.

[IMG]

Jitka Vrzalová: Sídelní vývoj města Ústí nad Labem v letech 1850-1938

02. 12. 2007 | Od poloviny devatenáctého století zažívalo město Ústí nad Labem mohutný rozmach. Výstavba nových továrech, nových sídelních čtvrtí i samotného centra zcela změnila charakter kdysi nedůležitého města. Práce Jitky Vrzalové mapuje jednotlivé etapy vývoje.

[IMG]

Jana Handrejchová: Demoliční akce v historickém hradebním okruhu centra Ústí nad Labem a přilehlých prostranstvích v letech 1945-1989

01. 12. 2007 | První citelný zásah do podoby Ústí nad Labem představovalo bombardování na sklonku II. světové války. Ještě horší dopad měla na podobu města komunistická éra. Autorka mapovala změny, kterými prošlo ústecké centrum v letech 1945-1989.