RSS Facebook

Článek 

Alena Boudníková: Funkcionalistická architektura v Ústí nad Labem

19. 07. 2011 | autor: u-a

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vznikla bakalářská práce věnovaná funkcionalistické architektuře v Ústí nad Labem. Jsme rádi, že její autorka Alena Boudníková vycházela především z webu www.usti-aussig.net. Práci ale doplnila i o další postřehy.

Autorka v úvodu práce píše: "Cílem této práce je popis a analýza architektonického funkcionalismu v Ústí nad Labem. Základní složku tématu tvoří vybrané funkcionalistické budovy, které jsou pro přehlednost uspořádány podle jejich autorů a chronologického seřazení podle doby vzniku.

V práci nalezneme zmínku o dvaceti stavbách a jednom sídlišti. Všechny vybrané realizace nejsou čistě funkcionalistickými budovami, ale některé obsahují i jiné architektonické prvky.

Hlavním předmětem mé práce je zjištění, v jakých letech se ve zmiňované lokalitě funkcionalistický styl nalézá, v jaké míře se zde vykytuje, v jakém je zastoupení, s jakými dalšími prvky se mísí, v jaké části města je jeho nejpočetnější výskyt a kdo si tyto objekty nechával postavit. Dalším cílem je zaměření se na tvořící architekty – zda byli české či německé národnosti, popřípadě zda se jednalo o místní architekty či nikoli. Na práci je nahlíženo jako na umělecko-historické bádání."

Odkaz na práci a další dokumenty najdete zde (Informační systém MU)

Práci si můžete přečíst zde (v PDF).

[IMG]

Vila Pick