RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Franz Josef Arnold

 

1888 Ústí nad Labem

1962 Pasching (Rakousko)

O autorovi

Ústecký městský architekt a vedoucí stavebního úřadu, zároveň byl ve 20. letech minulého století prvním vedoucím ústecké pobočky Metznerbundu (sdružení německých výtvarných umělců z Čech).

Studoval v Drážďanech na technice a akademii. Je odchovancem Germana Bestelmeyera. Po nasazení ve válce a zranění se vrací do Ústí. Zde spolupracuje s inženýrem Ernstem Krobem. Zpočátku tvoří v neoklasickém duchu, ale záhy je patrný jeho příklon k abstrahovanému vnímání v duchu nové věcnosti. V letech 1929-30 se "dotkl hvězd" jako člen poroty soutěže na hotel pro Dolní Zálezly, kdy mu pod rukama prošly návrhy později slavných architektů Duikera, Schütte-Lihotzky ... Ve srovnání s ostatními architekty ve městě byla Arnoldova produkce opravdu rozsáhlá a výrazně ovlivnila podobu města. Ve funkci městského architekta setrval i za druhé světové války, po ní byl odsunut. Další jeho stavby naleznete na aussig.mysteria.cz.

Publikační činnost

Arnold, Franz Josef; Ausgeführte Bauten, Entwürfe und Skizzen von Architekt F. J. Arnold, částečně přetisknuto v kalendáři Neuskutečněné projekty ústeckého architekta Franze Josefa Arnolda 1919–1934; Ústí nad Labem, 2009

Literatura

Šlais, Hynek; F. J. Arnold, tvůrce S-domů; seminární práce, 1. roč., KHR obor Stavební historie, FF UJEP

Rykl, Jan; Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) v letech 1938/39; 2012

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Modernism in Architecture:
modernism-in-architecture.org

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

Stavby autora

[IMG]

1919 Návrh ústeckého hlavního nádraží

[IMG]

1922 Sídliště komunální výstavby, stavební bloky A, B, C a D

[IMG]

1928 Dům Ústecké spořitelny

[IMG]

1928 Městské obytné domy

[IMG]

1930 Bytový dům s madonou

[IMG]

1932 Zdravotnická škola

[IMG]

1933 Městské bytové domy Na Popluží

[IMG]

1933 S-domy

[IMG]

1934 Návrh správní budovy na náměstí

[IMG]

1936 Bytové domy v Matiční ulici

[IMG]

1937 Okresní nemocnice

[IMG]

1939 Česká spořitelna

[IMG]

1942 Vládní a sportovní fórum