RSS Facebook

Karta stavby 

Regulační plán části území Skalka

 
Na skalce | Ústí nad Labem - Neštěmice
Spoluautor:
Petr Hlaváček - (RUA)
Spoluautor:
Hana Münzová Seho - (RUA)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1992
O stavbě
Kde území najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Mojdlová, Gabriela; Smutný, Josef (ed.); Učitelé fakulty architektury : studie projekty realizace; Spolek posluchačů architektury, Praha, 1993; str. 25 (nečíslováno)

[IMG]

situační výkres

Mojdlová, Gabriela; Smutný, Josef (ed.); Učitelé fakulty architektury : studie projekty realizace; Spolek posluchačů architektury, Praha, 1993; str. 25 (nečíslováno)

[IMG]

fotografie současného stavu - výřez z letecké mapy ORP 2014

http://mapy.mag-ul.cz/flexnew/historie/bin-debug/