RSS Facebook

Karta stavby 

Zdravotnická škola

 
Palachova 35 | Ústí nad Labem - Klíše (Nová Klíše I) 700
Ohnsorgstrasse (1904-1933), Ohnsorgova (1933-1938), Ohnsorgstraße (1938-1945), Churchillova (1945-1948), Gottwaldova (1948-1990)
Spoluautor:
Franz Josef Arnold
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1931 - 1932
Sloh:
nová věcnost
Historický název:
Německé dívčí reformní reálné gymnázium
O stavbě

Reformní dívčí reálné gymnázium, které existovalo v Ústí nad Labem od roku 1895 (nejdříve jako městská vyšší dívčí škola), dlouho nemělo vlastní budovu a využívalo prostory chlapeckého gymnázia a obchodní akademie. S výstavbou nové školní stavby se začalo až v roce 1931. O rok později byla budova dokončena. Dnes v ní sídlí zdravotní škola.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 475 (malé heslo - Z 027)

Odkazy

Stránky školy:
www.szsvzs.cz

Výskyty v jiných databázích

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
slavnestavby.cz

[IMG]

současná podoba

Foto: Jan Vaca 04/2014

[IMG]

vstup do budovy

Foto: Matěj Páral

[IMG]

historická fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

historická fotografie zadního partu školy

Archiv Jana Vaci