RSS Facebook

Karta stavby 

Městské bytové domy Na Popluží

 
Na Popluží, Klíšská | Ústí nad Labem - Klíše (Nová Klíše I)
Autor:
Franz Josef Arnold - (Stadtbauamt Aussig)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1933
O stavbě

Městská komunální výstavba, stavební akce 1, 2 a 4. Autorem je ústecký městský stavební úřad, oddělení pozemních staveb (Stadtbauamt Abt. f. Hochbau), tedy nepochybně F. J. Arnold a E. Krob. Shodný typový koncept byl využit např. i pro dvojici domů v ulici 1. Máje v Krásném Březně.

Publikováno v

Ausstattung der Kleinwohnung; Internationaler Verband für Wohnungswesen; Julius Hoffmann, Stuttgart, 1933; Band 1: Text, str. 120 (německy, anglicky, francouzsky) - článek Ústí n. L., Aussig a. E. Stadtgemeinde; Band 2: Pläne, str. 74.

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 08/2013

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 08/2013

[IMG]

historická fotografie

Archiv Martina Krska

[IMG]

přehledná situace městských "stavebních akcí" - Bauaktion 1-4

Spisový meziarchiv Ústí n. L., složka Klíše č. p. 479-485