RSS Facebook

Karta stavby 

Česká spořitelna

 
Mírové náměstí 5 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 2
Marktplatz (1850-1933), Tržní (1933-1938), Platz der SA (1938-1945), Náměstí presidenta Beneše (1945-1952)
Autor:
Franz Josef Arnold
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1937 - 1939
Sloh:
říšský abstrahovaný klasicismus
Historický název:
Aussiger Sparkasse
O stavbě

Město Ústí nad Labem od druhé poloviny 19. století provozovalo vlastní spořitelnu - Aussiger Sparkasse. Mezi lidmi to byl poměrně oblíbený bankovní ústav, v roce 1937 zde mělo uschováno své peníze necelých 38 tisíc vkladatelů. Za vklady město plně ručilo. Předtím, než se spořitelna na konci 30. let minulého století přestěhovala do nové budovy na Mírovém náměstí, sídlila na několika místech - třeba v dnes už neexistující Solní ulici nebo v Pařížské ulici. Budova svým stylem reprezentuje nacistickou architekturu.

Kde budovu najdete

Mapy.cz

Literatura

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 476-477 (velké heslo - Z 037)

Možné předobrazy

Ubytovna pro stráže Neue Wache v Berlíně (1817-1818)

Správní budova Mannesmannröhren - Werke v Düsseldorfu (1911)

Pošta v Lyonu - arch. M. Roux-Spitz (1935-1938) /dle náznaku o lyonském předobrazu v Aussiger Bote, 1952, roč. 4, č. 12, str. 24/

Výskyty v jiných databázích

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

[IMG]

fotografie průčelí

Foto: Matěj Páral 04/2009

[IMG]

celkový pohled

Foto: Jan Vaca 02/2008

[IMG]

sochy nad vstupem

Foto: Jan Vaca 02/2008

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/mírové_náměstí

[IMG]

fotografie ze 70. let

Ludmila Hájková - Foto Studio H