RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG]

Krajský projektový ústav Ústí n. L.

 

1958

Ústí nad Labem

O organizaci

Krajský projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic Ústí nad Labem (zkráceně KPÚ) vznikl v roce 1958 organizační změnou ze Státního projektového ústavu jeho převedením pod krajskou správu. Nicméně nucené kolektivní projektování v jednom podniku, který pouze mírně obměnoval název, začalo již s nástupem komunismu. V roce 1960 tento kolos pohltil KPÚ Liberec. O rok později vznikají mírnou obměnou struktury čtyři architektonické ateliéry vedené ing. Těšínským, Ing. Hanušem, Ing. Matašovským a Ing. Krejčím a dále čtyři ateliéry technické. Ing. Matašovského později střídá Ing. Liška, který ovšem brzy umírá. Z dalších lze jmenovat arch. Machače a Rotyku. Historie ústavu je podrobně popsaná v publikaci k jeho 20. výročí. Informace o jeho vývoji v sedmdesátých a osmdesátých letech se pokusíme časem doplnit. V podstatě lze říci, že prakticky všichni architekti, pracující v ústeckém okrese, byli jeho součástí.

Literatura

Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970

Stavby v teplickém okrese

www.teplice-teplitz.net

Stavby na jiných místech

Nové město Most

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Stavby organizace

[IMG]

0000 ABC domy

[IMG]

0000 Bytový komplex v Hrnčířské ulici

[IMG]

0000 Česká státní pojišťovna

[IMG]

0000 Experimentální škola na Bukově

[IMG]

0000 Horní vstup do ZOO

[IMG]

0000 Hotel Vladimir

[IMG]

0000 Hotelový dům

[IMG]

0000 Interhotel Bohemia

[IMG]

0000 Jesle u knihovny

[IMG]

0000 Nákupní středisko Horizont

[IMG]

0000 Nerealizovaný návrh sídliště Jižní Terasa

[IMG]

0000 Nová část Magistrátu

[IMG]

0000 Plavecká hala

[IMG]

0000 Pozemní stavby

[IMG]

0000 Přístavba Severočeské vědecké knihovny

[IMG]

0000 Sídliště Bukov Všebořická

[IMG]

0000 Sídliště Krásné Březno

[IMG]

0000 Sídliště Severní Terasa

[IMG]

0000 Sídliště Skřivánek

[IMG]

0000 Soutěž "Nádražní prostor" (1.)

[IMG]

0000 Soutěž "Nádražní prostor" (2.)

[IMG]

0000 Soutěž "Nádražní prostor" (3.)

[IMG]

0000 Zastřešení letního kina

[IMG]

0000 Zimní stadion

[IMG]

0000 Železniční poliklinika