RSS Facebook

Karta stavby 

ABC domy

 
Velká Hradební 14-22 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 56-72
Grosse Walssstrasse (1850-1933), Na velkých hradbách - Grosse Walstrasse (1933-1938), Grosse Wallstraße (1938-1945)
Autor:
Josef Liška - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Rudolf Bergr - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1961 - 1964
Sloh:
měkký modernismus
O stavbě

Ve Velké Hradební dokončily v roce 1964 Pozemní stavby Ústí nad Labem tři opakované atypické objekty o 44 bytech v panelové technologii. Statiku domů s poměrně komplikovaným zakládáním počítal Josef Slíva.

V současné době se postupně na domech realizují zateplení fasád a zazdívky podchodů, z hlediska původní koncepce a estetiky jde o, do velké míry, likvidační zásahy.

Odkazy

(odstavec) Výstavba panelových obytných domů v centru města, in: Dějiny města Ústí nad Labem (zmínka):
www.usti-nl.cz

Výskyty v jiných databázích

Filmová místa:
www.filmovamista.cz

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Vaca 02/2008

[IMG]

historická fotografie

Archiv Jana Vaci