RSS Facebook

Karta stavby 

Interhotel Bohemia

 
Mírové náměstí 6 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 2442
Marktplatz (1850-1933), Tržní (1933-1938), Platz der SA (1938-1945), Náměstí presidenta Beneše (1945-1952)
Autor:
Gustav Brix - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Autor:
Josef Rotyka
Spoluautor:
Ladislav Špás - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Antonín Werner - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1964 - 1968
Sloh:
mezinárodní styl
Lidový název:
Bohemka
O stavbě

Stavbě hotelu předcházela demolice šesti starých domů v Dlouhé ulici. Po dokončení měli návštěvníci Bohemie k dispozici 374 lůžek, dnes je počet lůžek o necelou stovku nižší. V hotelu fungovala restaurace, kavárna či vinárna. Restaurace ve spodní části budovy už nefunguje, jsou v ní obchody.

Autory interiérů jsou Ladislav Špás a Antonín Werner, na výzdobě se podíleli výtvarníci Stanislav Hanzík, Jiří Bradáček, Ladislav Oliva, Karel Wünsch, Jaroslav Klápště, Dalibor Matouš, Ladislav Lapáček, Jaroslav Kayser, Jaroslav Bejček, Bohdan Kopecký, Richard Ťápal, Miroslav Raboch ad.

Publikováno v

Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970 (fotografie exteriéru, odstavec textu)

Literatura

Synková, Veronika; Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989; diplomová práce, Ústí n. L., 2008; odst. B 2.2.5. HOTEL BOHEMIA, str. 78-79

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 477 (malé heslo - Z 042)

Možné předobrazy

Lever House v New Yorku - S. O. M. (1948-1952)

SAS Royal Hotel v Kodani - arch. A. Jacobsen (1955-1960)

Parkhotel v Praze - arch. Z. Edel, J. Lavička (1959-1967)

Web

www.ihbohemia.com

Kde hotel najdete

Mapy.cz

Odkazy

(odstavec) Interhotel Bohemia, in: Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Výskyty v jiných databázích

A489:
www.a489.cz

[IMG]

podoba z druhé poloviny 90. let

Foto: Ludmila Hájková - FOTO STUDIO H

[IMG]

historický snímek

Dějiny města Ústí nad Labem

[IMG]

historická fotografie - 60. léta

Archiv Jana Vaci

[IMG]

stavba hotelu - historická fotografie

Archiv Jana Vaci

[IMG]

pohled z Mírového náměstí - 70. léta

Severní Čechy, Severočeské nakladatelství, 1975

[IMG]

původní detail fasády

Foto: Matěj Páral 05/2008

[IMG]

novinový článek o hotelu

Brücke, 19. 2. 1966