RSS Facebook

Karta stavby 

Hotelový dům

 
Sociální péče 2 | Ústí nad Labem - Severní Terasa 2773
Reinhard Heydrich Strasse (1942-1945)
GPS: N 50° 40.5908', E 14° 1.8485'
Autor:
Josef Burda - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1965
Sloh:
mezinárodní styl
Lidový název:
Hotelák
O stavbě

Bytový komplex, který měl poskytovat hotelový konfort celkem pro 500 lidí. V době vzniku měl dům 132 jednolůžkových pokojů a 176 dvojlůžkových pokojů. V přízemí domu byla i restaurace.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Salzmannová Eva, Svoboda Jiří: Učebnice angličtiny pro posluchače stavební fakulty; ČVUT, Praha, 1980; str. 11: Modern Living

Chomaničová V., Johnová M., Mrázek O.; Sluneční město, Ústecký architektonický průvodce 1948-1989; Heslo: 12 Hotelový dům; Hraničář, Ústí nad Labem, 2019; str. 52-53

Paralely

Superjednotka v Katovicích v Polsku - arch. M. Król (1961-1972)

Výskyty v jiných databázích

A489:
www.a489.cz

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Vaca 02/2008

[IMG]

pohled na hotelový dům z ústecké čtvrti Klíše

Foto: Matěj Páral 08/2010

[IMG]

noční snímek

Foto: Jan Vaca 09/2007

[IMG]

dobová fotografie

Kaiser Vladimír, Kaiserová Kristina ed.; Dějiny města Ústí nad Labem; Město Ústí n. L., Ústí n. L., 1995: kap.: Výstavba nového Ústí nad Labem - odst.: Sídliště Severní Terasa, str. 279; http://www.usti-nl.cz/dejiny/fota/original/obr279a.jpg