RSS Facebook

Karta stavby 

Bytový komplex v Hrnčířské ulici

 
Hrnčířská | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 3-10
Töpfergasse
Spoluautor:
Rudolf Bergr - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Josef Liška - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1960 - 1963
Sloh:
mezinárodní styl
O stavbě

Kvůli stavbě bytového komplexu a interhotelu Bohemia musela zmizet velká část původní zástavby v Hrnčířské ulici. V panelovém domě nakonec vzniklo 128 atypických bytů. Blok dodnes zdobí abstraktní plastiky Richarda Ťápala a Bohdana Kopeckého.

Kde komplex najdete

Mapy.cz

Literatura

Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970

Synková, Veronika: Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945 - 1989, diplomová práce FF UJEP, Ústí n. L., 2008

Výskyty v jiných databázích

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

[IMG]

celkový pohled

Foto: Jan Vaca 07/2008

[IMG]

průběh stavby

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Domy/img/29.jpg

[IMG]

historická fotografie - 60. léta

Archiv Jana Vaci

[IMG]

historická fotografie - 60. léta

Archiv Jana Vaci

[IMG]

perspektivní kresba

Architektura ČSR; č. 2, roč. XVII, 1958

[IMG]

demolice domů v Hrnčířské ulici - 60. léta

Ústí nad Labem mladýma očima, Severočeské krajské nakladatelství, Liberec 1965, s. 109