RSS Facebook

Karta stavby 

Přestavba interiéru kostela sv. Josefa

 
Ústí nad Labem - Předlice (Nové Předlice)
Autor:
František Peňáz
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1971
Sloh:
brusel, měkký modernismus
O stavbě

V roce 1971 přibyla v interiéru kostela sv. Josefa od Matěje Blechy zásluhou biskupa Karla Otčenáška a tajného kláštera Saleziánů nová vrstva od akademického malíře Františka Peňáze v duchu II. vatikánského koncilu. V severních Čechách je takto ucelená realizace sakrálního interiéru v duchu „zlatých let šedesátých“ zcela ojedinělá.

Literatura

Chomaničová V., Johnová M., Mrázek O.; Sluneční město, Ústecký architektonický průvodce 1948-1989; Heslo: 17 Kostel sv. Josefa; Hraničář, Ústí nad Labem, 2019; str. 43

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
www.pamatkovykatalog.cz

[IMG]

detail interiéru presbytáře

Foto: Matěj Páral 11/2016