RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Matěj Blecha

 

1861 Štírany u Kolína

1912 Praha-Karlín

O autorovi

Studoval na pražské technice a na technice ve Vídni a po té ještě architekturu na vídeňské Akademii výtvarných umění. Praxi prodělal u svého bratra Josefa a po jeho smrti v roce 1900 převzal společně s druhým bratrem Aloisem vedení závodu. Když i tento v roce 1902 zemřel, stal se jediným vlastníkem tehdy největšího stavebního podniku v Praze.

Stavěl jak podle vlastních návrhů tak i podle návrhu jiných architektů. V pozdější fázi často spolupracoval se slavným kubistickým architektem Emilem Králíčkem.

Stavby na jiných místech

Kostel sv. Anny Habartov (1905)

Palác Diamant Praha (1913)

Odkazy

Městská knihovna v Praze:
www.mlp.cz

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

archINFORM:
eng.archinform.net

registr VCPD:
registr.cvut.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Prostor:
www.prostor-ad.cz

ellipsis:
www.ellipsis.com

Stavby autora

[IMG]

1906 Kostel sv. Josefa

[IMG]

1910 Fara kostela sv. Josefa