RSS Facebook

Karta stavby 

KV KSČ

 
Dlouhá 240, 13; Velká Hradební 48, 50, 52 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 3118, 3121-3123
Grosse Walssstrasse (1850-1933), Na velkých hradbách - Grosse Walstrasse (1933-1938), Grosse Wallstraße (1938-1945)
Spoluautor:
Rudolf Bergr
Spoluautor:
Míťa Hejduk
Spoluautor:
Michal Gabriel
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1983 - 1985
Sloh:
nový brutalismus
Aktuální název:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Historický název:
KV KSČ, Obecní dům
Lidový název:
Vana
O stavbě

Podobu ústeckého centra výrazně narušila v 80. letech stavba nového krajského sídla Komunistické strany Československa. Kvůli předimenzovanému objektu byla několik roků před jeho dokončením zbourána část domů na Mírovém náměstí. Komunisté chtěli, aby bylo na jejich "chrám" dobře vidět. Po roce 1989 se diskutovalo, co se má z kolosem stát. Prostory v něm byly pronajímány různým soukromým subjektům, fungovala zde i diskotéka. Dnes objekt slouží jako sídlo Krajského úřadu.

Literatura

Hoelzel, Zdeněk (ed.); Česká architektura 1945-1995; Obec architektů, Praha, 1995 (Soubor administrativních budov - Bergr, Hejduk, Drtikol, str. 55-56)

Synková, Veronika; Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989; diplomová práce, Ústí n. L., 2008; odst. B 2.4.2. OBECNÍ DŮM –SÍDLO KV KSČ, str. 85-86

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Web

Stránky Krajského úřadu

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Filmová místa:
www.filmovamista.cz

[IMG]

fotografie po dostavbě - 80. léta

Foto: Ludmila Hájková

[IMG]

výřez z pohlednice z 80. let

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Mírovénáměstí/img/81.jpg

[IMG]

foto z 90. let

Ludmila Hájková - Foto Studio H

[IMG]

domy, které musely kvůli stavbě zmizet

Ludmila Hájková - Foto Studio H

[IMG]

komplex po dostavbě

Ludmila Hájková - Foto Studio H

[IMG]

snímek z 90. let

Archiv Jana Vaci