RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel sv. Josefa

 
Hrbovická | Ústí nad Labem - Předlice (Nové Předlice)
Aussigerstrasse (1904-1924), Ústecká (1924-1938), Aussigerstraße (1938-1945), Presidenta Beneše (1945-195?), Šmeralova (195?-1991)
Autor:
Matěj Blecha
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1905 - 1906
Sloh:
neorománský-neogotický
O stavbě

Farní katolický kostel chyběl v Předlicích už od husitských válek, kdy byla původní stavba zničena. Předličtí se dočkali obnovení svatostánku až na začátku 20. století. Z popudu místního chabařovického děkana Josefa Hoffmanna začala v roce 1903 sbírka na stavbu. Přestože se našla řada dárců, potýkala se stavba s nedostatkem peněz a nakonec se kostel musel z úsporných důvodů obejít bez věže v západním průčelí. Autorem návrhu je podle literatury (Grobheiser) architekt H. F. Blecha z Prahy. Razítko a podpis na plánech dochovaných pod č. p. fary dokládá, že jde o překlep, za tímto zkomoleným jménem se skrývá slavná pražská stavební firma Matěje Blechy. Mat. Blecha je tedy autorem jak kostela, tak přilehlého objektu fary č. p. 182. K přestavbě interiéru došlo v 70. letech 20. stol. dle projektu akademického malíře F. Peňáze. Kostel byl prohlášen za kulturní památku včetně novodobé vrstvy a mobiliáře v r. 2021.

Video z cyklu Neznámé Ústí

Prameny

Zpětný pohled na řím. kat. chrám v Předlicích. (Historie předlického kostela /26 str. - neúplné/); strojopis; Spolek pro stavbu chrámu v Předlicích, předmluva Augustin Volkery, 16. 7. 1930; archiv fary v Trmicích

Archiv města Ústí n. L., spisový meziarchiv (AMÚ SM), Předlice, složka č. p. 182

Literatura

Grobheiser, Emil; Prödlitz im Zeitgeschehen. Die Geschichte eines Dorfes 1169-1946.; Eskilstuna, 1976; s. 32-34; vyšlo též v: Aussiger Bote, leden 1978, mezi str. 70 a 71 (Prödlitz 69-72), dostupné online

Kamshoff, Otto; Předlice kdysi a nyní; Albis international, Ústí nad Labem, 2009; (něm. originál Prödlitz einst und jetzt, 1912)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Varhany a varhanáři v ČR:
www.varhany.net

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

boční stěna kostela

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

Jesu Christe - nápis na stěně kostela

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

detail vstupních dveří

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

průhled okny kostela

Foto: Jan Vaca 11/2009

[IMG]

dobová pohlednice

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/předlice/img/2.jpg

[IMG]

výřez z historické fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/předlice/img/4.jpg

[IMG]

výkres kostela - pohled z boku, věž nebyla realizována

Muzeum města Ústí nad Labem

[IMG]

půdorys kostela - přízemí

Muzeum města Ústí nad Labem

[IMG]

půdorys kostela - podsklepení

Muzeum města Ústí nad Labem

[IMG]

Volkery, Augustin; Ein Rückblick (Festschrift), vlastním nákladem autora, 1930

Archiv města Ústí n. L.

[IMG]

Zpětný pohled na řím. kat. chrám v Předlicích; Spolek pro stavbu chrámu v Předlicích, předmluva Augustin Volkery, 16. 7. 1930, strojopis, 26 str. - neúplné

archiv fary v Trmicích