RSS Facebook

 

[IMG]

Jak Ústí "našlo" stavbu od slavného architekta Karla Schlimpa

22. 06. 2012 | Pochází z roku 1873 a je posledním exemplářem svého druhu v celé zemi. Přitom ještě před deseti lety o její existenci nikdo nevěděl. To je příběh parní vodárny na nádraží v Ústí nad Labem – Střekov, kterou čerstvě zařadilo ministerstvo kultury na seznam státem chráněných technických památek. Ze zapomnění přitom vyšlo najevo, že jde zároveň o cenou architektonickou památku od proslulého architekta.

[IMG]

Historici našli Gočárovy plány na ústeckou školu

18. 01. 2010 | Roli nedoceněné Popelky zatím hraje v díle největšího architekta meziválečného Československa Josefa Gočára funkcionalistická škola v Ústí nad Labem. Jeho jediná stavba v Ústeckém kraji slaví letos 80 let a dostává do vínku nečekaný dárek. Historici právě objevili originální plány školy z roku 1926 i s podpisem světoznámého architekta. Ty dosud považovali za ztracené.

[IMG]

Spolchemie prodává svůj mrakodrap

05. 01. 2010 | Nejstarší mrakodrap v Československu je na prodej. Svou chloubu, výškovou správní budovu z roku 1930, prodává ústecká Spolchemie za 55 milionů korun. Má to být jeden z kroků k finančnímu ozdravění chemičky zmítané světovou hospodářskou krizí.

[IMG]

Červený kostel skrývá unikátní klenbu

08. 12. 2009 | Bez většího zájmu byl dosud v Ústí přehlížen technický unikát evropského významu. Skrýval se pod omítkou klenby evangelického chrámu apoštola Pavla, lidově zvaného červený kostel. Klenbu totiž v roce 1904 vystavěli Ústečané tak převratnou metodou, že se zapsali zlatým písmem do počátků železobetonového stavitelství. Nedávno na to upozornili náš web badatelé z drážďanské univerzity.

[IMG]

Nejrozsáhlejší odstřel

26. 10. 2009 | Ohlušující exploze vymazala 23. února 1980 z mapy města celou frontu historické zástavby na Masarykově ulici. Na hlavní ústecké třídě padlo v jeden okamžik 19 domů. Ústí nad Labem se tím zapsalo do dějin největším odstřelem v Československu.

[IMG]

Zdymadlo bude ve zlatě

10. 03. 2009 | Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem bude ze zlata. Jeho zobrazení se totiž stalo motivem nové pamětní mince České republiky, která přijde do oběhu už letos v květnu.

[IMG]

Ústecký mrakodrap

09. 01. 2009 | Je možné v Ústeckém kraji nějakou stavbu označit za mrakodrap? Minimálně dvě výškové budovy si však toto pojmenování zaslouží. Do svého seznamu je totiž právě zařadila přední světová databáze mrakodrapů SkyscraperPage.com. Jde o správní budovu Spolchemie v Ústí nad Labem a budovu SHD-Komes v Mostě.

[IMG]

Nejuctívanější architekt

20. 07. 2008 | Ústecko je jediným místem v českých zemích, kde stojí dílo nejuctívanějšího německého architekta první poloviny 19. století a předního představitele klasicismu v Evropě Karla Friedricha Schinkela. Pruský král Bedřich Vilém III. pověřil roku 1817 svého nejtalentovanějšího výtvarníka, aby navrhl pro obec Varvažov pomník bitvě s Napoleonem, která se zde odehrála roku 1813.

[IMG]

Největší vodní dílo první republiky

14. 06. 2008 |

Masarykovo zdymadlo pod hradem Střekov představovalo největší a nejmodernější vodní dílo v předválečném Československu. Svou mohutností odráželo hospodářskou vyspělost první republiky.

[IMG]

Nejstarší betonové stropy v českých zemích

21. 05. 2008 | Až 600 vagonů cukru unese unikátní pětipodlažní skladiště, které stojí poblíž přístavu v ústecké čtvrti Krásné Březno. Budova z roku 1890 je tak odolná, protože její stropy tvoří klenby z betonu. Tato konstrukce byla tehdy v českém stavitelství novinkou. Dnes představují stropy v ústeckém skladišti nejstarší dochovanou takto rozsáhlou betonovou klenbu v zemi.

[IMG]

Nejodvážnější zastřešení letního kina

09. 05. 2008 | Ani jediný sloup nepřekáží ve výhledu divákům ústeckého letního kina a přitom nad jejich hlavami visí ocelová střecha veliká jak polovina fotbalového hřiště. Před deštěm s přehledem schová 3 500 návštěvníků a tvoří tak největší zastřešenou plochu amfiteátru v České republice. V době jejího vzniku v roce 1971 existovaly jen dvě podobné stavby na světě - v západním Německu a v Austrálii. Ani jedna ale nedosahovala parametrů ústecké střechy.