RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Poloprovoz - Lederer u. Bloch

01. 02. 2020 | Průvodce po moderní architektuře vydavatelství Zlatý řez, malé heslo č. Z 036: Impozantní hlavová stavba proudnicového expresionismu, poloprovozní hala v areálu Spolchemie. Plány nalezené v archivu chemičky byly podepsány stavební a proječní firmou Lederer u. Bloch.

[IMG]

Leopold Pölzl - Žijí ve tmě

25. 01. 2020 | Srdečně Vás zveme na křest knihy reportáží dlouholetého ústeckého sociálnědemokratického starosty Leopolda Pölzla z roku 1928, zabývajících se bytovou nouzí v Ústí nad Labem. Ve čtvrtek 30. 1. 2020 od 17h v Muzeu města Ústí nad Labem. Kdo nestíhá, zakupte si knihu v muzejním shopu.

[IMG]

Příprava soutěže na jezero Milada, zapojte se!

20. 01. 2020 | Palivový kombinát Ústí, s. p. a společnost ONplan (organizátor soutěže) Vás srdečně zvou na plánovací setkání nad mapou s obyvateli měst a obcí v okolí jezera Milada. Svojí aktivní účastí můžete přispět k definování sdílené vize jezera Milada, která bude promítnuta do zadání soutěže, a tím ovlivnit budoucnost jezera a okolí místa, ve kterém žijete.

[IMG]

Návrh centrální banky německé spořitelny

01. 12. 2019 | Pokračujeme s přidáváním publikovaných staveb, návrh centrální banky německé spořitelny od Reinholda Blaschkeho ml. (pouze perspektivní kresba, bez dalších výkresů).

[IMG]

Pavilon města Ustí

01. 11. 2019 | Další z publikovaných staveb (pouze fotografie, bez plánové dokumentace), tentokrát z produkce Maxe Loose von Losimfeldt.

[IMG]

Náš TRANSGAS - výstava

29. 10. 2019 | Jeden ze členů původního autorského kolektivu v současnosti silně diskutované budovy TRANSGAS, akad. arch. Jan Fišer, dnes profesor FUD UJEP, symbolicky „křísí“ interiérové dispozice vinohradské stavby, a to převážně formou kreseb, pracovních skic a historické projektové dokumentace. Výstavu doprovází reflexe dalších umělců. Dorazte na novou adresu ústeckého Domu umění.

[IMG]

Ressource - spolková restaurace

22. 10. 2019 | Přidali jsme jednu ze zásadních staveb v moderních dějinách města, která žel už nestojí. Do roku 1945 dotvářela Lidické, dříve Materniho náměstí. Uvnitř se odehrávaly stěžejní společenské akce Ústečanů. Autory jsou vídenští architekti Miksch a Niedzielski, kteří navrhli velkou část vil pro zdejší smetánku, včetně vily Carla Friedricha Wolfruma, předsedy spolku Ressource, navržené přesně v roce dokončení restaurace (1887), anebo vily Ignaze Petschka, prominentního člena spolku Schlaraffia, který v Ressource trvale užíval spolkovou místnost.

[IMG]

Kašna na Lidickém (Materniho) nám. - S. Werner

15. 10. 2019 | Znovu dílo na pomezí architektury a sochařství. Kašna od sochaře Selmara Wernera, přítele Karla Maye, byla publikována v dobovém odborném tisku, v Dresdener Künstlerheft, ročník 1913/1 (vycházelo čtyřikrát ročně jako příloha Moderne Bauformen; ovšem je zde chybně uvedeno, že kašna stojí v Liberci).

<Stránka 3/51<