RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Budoucnost objektu Corso v Krásném Březně

01. 06. 2022 | Diskuse o budoucnosti tzv. centrální vybavenosti na sídlišti Krásné Březno. V termínu 21.-25. 6. 2022. Akce spolku Krásné sousedění.

[IMG]

Bytové domy pro železničáře

01. 05. 2022 | Další ze staveb zmiňovaných v publikaci Heimatstil, tentokrát bez určeného autorství. Rok 1940, v naší databázi dosud reprezentovaný pouze nerealizovanými návrhy arch. Brünnlera.

[IMG]

Sídliště Deutsche Baugesellschaft

01. 04. 2022 | Vyšla kniha L. Zemana a spol.: Heimatstil - architektura ve službách vlasti a národa, kteroužto doporučujeme a přinášíme několik ústeckých realizací, o kterých je zde řeč... (-; První z nich jsou bytovky na Skřivánku Ve smyčce.

[IMG]

Pomník padlým ve světové válce

01. 03. 2022 | V souvislosti s aktuálními událostmi vkládáme na web tuto drobnou sugestivní realizaci.

[IMG]

Regulační plán části území Skalka

01. 02. 2022 | Přidáváme na web pouze v linii komunikace otisklý, tedy spíše nerealizovaný regulační plán části Neštěmic - Skalky z pera dnes etablovaných architektů Hany Münzové, poději Seho a Petra Hlaváčka (ředitel IPR Praha v letech 2015-16).

[IMG]

Na místě trafačky se chystá ústecký „květináč“

14. 01. 2022 | Na konci roku 2021 otevřený unikátní depozitář v Rotterdamu přezdívaný "květináč" by do pár let mohl mít v Ústí svého následovníka. Už loni vznikla studie na přestavbu opuštěné trafostanice Spolchemie na "odtajněný depozitář" ústeckého muzea. Studii vypracovala dánská architektonická kancelář She Architect. Teď ještě musí muzeum získat od svého zřizovatele, města Ústí nad Labem, finance na vypracování projektu a pak uspět v žádosti o dotační prostředky na realizaci.

[IMG]

Dům umění

01. 01. 2022 | K novému roku se vracíme k další významné události sklonku roku minulého, k dokončení přestavby bývalé menzy na ústecký Dům umění. Karta stavby od ateliéru Mjölk byla doplněna o aktuální fotografii. (Z dalších aktualizovaných karet zmiňujeme i v r. 2020 dokončenou budovu CPTO od P. Pelčáka, vzešlou z architektonické soutěže).

[IMG]

Ke slavnostnímu otevření výstavy Naši Němci

01. 12. 2021 | Jsme nadšeni, že naše původní doporučení uspořádat regulérní architektonickou soutěž na expozici bylo vyslyšeno a takto krásně završeno realizací od renomovaného ateliéru Projektil. V souvislosti se slavnostním otevřením přinášíme konkurenční návrh od manželů Magasanikových a R. Prachaře, který v r. 2011 získal druhou cenu.

<Stránka 3/55<