RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Funkcionalistická vila v D. Zálezlech

01. 05. 2020 | Průvodce po moderní architektuře vydavatelství Zlatý řez, malé heslo č. X 022: Expresivně funkcionalistická vila, obdivuhodně osazená do strmého terénu, autor neznámý.

[IMG]

Průmstav - J. Vrbata

01. 04. 2020 | Průvodce po moderní architektuře vydavatelství Zlatý řez, malé heslo č. Z 046: Další objekt z 2. pol. 20. stol. pokoušející se překvapivě navázat na sousední stavbu, tentokrát na vilu Pietschmann od Ervína Katony, na jejíž původní zahradě stojí.

[IMG]

Trojdům v Londýnské ul. - G. Brix, V. Kučera

01. 03. 2020 | Průvodce po moderní architektuře vydavatelství Zlatý řez, malé heslo č. Z 040: Sorela, avšak do velké míry oproštěná od soc. real. prvků, navazující kontextuálně na sousední předválečný dům č. p. 2114 od Ernsta Kominika.

[IMG]

Poloprovoz - Lederer u. Bloch

01. 02. 2020 | Průvodce po moderní architektuře vydavatelství Zlatý řez, malé heslo č. Z 036: Impozantní hlavová stavba proudnicového expresionismu, poloprovozní hala v areálu Spolchemie. Plány nalezené v archivu chemičky byly podepsány stavební a proječní firmou Lederer u. Bloch.

[IMG]

Leopold Pölzl - Žijí ve tmě

25. 01. 2020 | Srdečně Vás zveme na křest knihy reportáží dlouholetého ústeckého sociálnědemokratického starosty Leopolda Pölzla z roku 1928, zabývajících se bytovou nouzí v Ústí nad Labem. Ve čtvrtek 30. 1. 2020 od 17h v Muzeu města Ústí nad Labem. Kdo nestíhá, zakupte si knihu v muzejním shopu.

[IMG]

Příprava soutěže na jezero Milada, zapojte se!

20. 01. 2020 | Palivový kombinát Ústí, s. p. a společnost ONplan (organizátor soutěže) Vás srdečně zvou na plánovací setkání nad mapou s obyvateli měst a obcí v okolí jezera Milada. Svojí aktivní účastí můžete přispět k definování sdílené vize jezera Milada, která bude promítnuta do zadání soutěže, a tím ovlivnit budoucnost jezera a okolí místa, ve kterém žijete.

[IMG]

Návrh centrální banky německé spořitelny

01. 12. 2019 | Pokračujeme s přidáváním publikovaných staveb, návrh centrální banky německé spořitelny od Reinholda Blaschkeho ml. (pouze perspektivní kresba, bez dalších výkresů).

[IMG]

Pavilon města Ustí

01. 11. 2019 | Další z publikovaných staveb (pouze fotografie, bez plánové dokumentace), tentokrát z produkce Maxe Loose von Losimfeldt.

<Stránka 2/51<