RSS Facebook

Karta stavby 

Fara kostela sv. Josefa

 
Hrbovická 62 | Ústí nad Labem - Předlice (Nové Předlice) 182
Autor:
Matěj Blecha
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1909 - 1910
Sloh:
neogotika
O stavbě

Stavební místo darovala podobně jako u kostela sv. Josefa hraběnka Marie-Antonie Sylva-Tarouca. První výkop provedl 27. července 1909 duchovní, pozdější mučedník Alfréd Pattloch († 1943). Faru stavěla firma Karel Kroy. Dne 22. června 1909 se s dovolením ministerstva odpojila předlická farnost od chabařovické. 1. září 1910 záskala fara souhlas s užíváním, prvním předlickým farářem se stal od tohoto data Otto Kammshoff.

Prameny

Zpětný pohled na řím. kat. chrám v Předlicích. (Historie předlického kostela /26 str. - neúplné/); strojopis; Spolek pro stavbu chrámu v Předlicích, předmluva Augustin Volkery, 16. 7. 1930; archiv fary v Trmicích; str. 21-22

Archiv města Ústí n. L., spisový meziarchiv (AMÚ SM), Předlice, složka č. p. 182

Literatura

Volkery, Augustin; Ein Rückblick (Festschrift), vlastním nákladem autora, 1930; str. 39-40 /dostupné v Archivu města Ústí n. L./ (překlad viz výše - Zpětný pohled na řím. kat. chrám v Předlicích)

Výskyty v jiných databázích

Prázdné domy:
prazdnedomy.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 11/2016

[IMG]

plánová dokumentace

Archiv města Ústí n. L., spisový meziarchiv (AMÚ SM), Předlice, složka č. p. 182

[IMG]

Volkery, Augustin; Ein Rückblick (Festschrift), vlastním nákladem autora, 1930

Archiv města Ústí n. L.

[IMG]

Zpětný pohled na řím. kat. chrám v Předlicích; Spolek pro stavbu chrámu v Předlicích, předmluva Augustin Volkery, 16. 7. 1930, strojopis, 26 str. - neúplné

archiv fary v Trmicích