RSS Facebook

Karta stavby 

Mauzoleum rodiny Wolfrumů

 
Mánesovy sady | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město)
Autor:
Julian Niedzielski - (Miksch & Niedzielski)
Účel stavby:
Funerální stavba
Výstavba:
1895
Historický název:
Wolfrum-Mausoleum
O stavbě

Databáze Architektenlexikon Wien uvádí mezi stavbami Juliana Niedzielského "Wolfrum-Mausoleum". Původně jsme se domnívali, že jde o rodinnou hrobku C. G. Wolfruma, v jehož palácové vile dnes sídlí Český rozhlas. To ovšem vyvrátil nalezený podpis architekta Mogyorosyho na náhrobku. Tento objev nás vedl k úvaze, že "mauzoleem" bude nejspíše hlavní kaple na hřbitově v Krásném Březně, která je umístěna mezi velkými hroby F. Wolfruma a C. G. Wolfruma. I to se však po dohledání plánů ukázalo jako mylná stopa, jejím autorem je Julius Hauser a byla postavena až v roce 1903. Co se tedy skrývá za tajemným názvem "Wolfrum-Mausoleum", se nám podařilo rozklíčovat až při práci na knize Zmizelé Ústí nad Labem. Na sérii fotografií zachycujících už neexistující městský hřbitov v dnešních Mánesových sadech vynikala hrobka postavená v neoklasicistvním stylu v duchu antických chrámů. Tato velkolepá funerální stavba patřila právě rodu textilního magnáta Wolfruma. Na hřbitově se přestalo pohřbívat na konci 19. století a hroby včetně vzácného mauzolea zanikly krátce po první světové válce.

Výskyty v jiných databázích

archINFORM:
eng.archinform.net

[IMG]

Mauzoleum rodiny Wolfrumů na starém hřbitově, asi 1910. Dnes Mánesovy sady.

Zmizelé Ústí nad Labem, foto Rudolf Jenatschke

[IMG]

Mauzoleum rodiny Wolfrumů na starém městském hřbitově, asi 1910. Dnes Mánesovy sady.

Zmizelé Ústí nad Labem, foto Rudolf Jenatschke

[IMG]

výřez z databáze Architektenlexikon Wien - profil architekta Juliana Niedzielskeho se zmínkou o mauzoleu

http://www.azw.at/www.architektenlexikon.at/de/740.htm