RSS Facebook

Karta stavby 

Spořitelna a obchodní akademie

 
Pařížská 15 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 1670
Schmeykalstraße
Autor:
Josef Zasche
Stavitel:
Kreissl & Eis (1904 - 1905)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1903 - 1905
Sloh:
secese
Aktuální název:
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Historický název:
Sparkasse und Schule, Aussiger Handelsakademie, Städtische Wirtschaftsoberschule Aussig (1939-45)
O stavbě

Obchodní akademie byla založena v Ústí nad Labem místním Spolkem obchodníků už v roce 1886. Tehdy ale sídlila v provizorních prostorách. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu studentů se koncem století vedení školy rozhodlo pro stavbu nové budovy. Budova byla postavena ve spolupráci s ústeckou spořitelnou, která sem přesunula své sídlo. Během 2. světové války využívala budovu v Pařížské ulici německá armáda, byla zde kasárna. Po roce 1945 došlo k obnovení školního provozu. Škola dnes užívá rovněž budovu bývalé Živnostenské pokračovací školy na Střekově.

Prameny

Archiv města Ústí n. L., spisový meziarchiv (AMÚ SM), složka Obchodní akademie (Zasche a j.) 1903-1912

LIteratura

Wolfrum, Max; Die Aussiger Handels-Akademie in den 25 Jahren ihres Bestandes : Eine Erinnerungsschrift, zusammengestellt von Max Wolfrum; Ústí nad Labem, 1911

50 Jahre Aussiger Handelsakademie 1886-1936; Ústí nad Labem, 1936

Doležalová, Romana, ed.; 111 let Obchodní akademie v Pařížské ulici v Ústí nad Labem; Ústí nad Labem, 1997

115. výročí Obchodní akademie 1986/87 - 2001/02; Ústí nad Labem, 2002

Almanach; Obchodní akademie

Odkazy

Webové stránky školy:
www.oaulpar.cz

Historie školy:
www.oaulpar.cz

Výskyty v jiných databázích

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 06/2017

[IMG]

fotografie z 90. let

Ludmila Hájková - Foto Studio H

[IMG]

Budova v roce 1919 s alejí

50 Jahre Aussiger Handelsakademie 1886-1936

[IMG]

fotografie vstupní haly s mříží

Foto: Matěj Páral 06/2017

[IMG]

Archiv města Ústí n. L., spisový meziarchiv (AMÚ SM), složka Obchodní akademie (Zasche a j.) 1903-1912

Foto: Matěj Páral 06/2017

[IMG]

výkres fasády

Archiv města Ústí n. L., spisový meziarchiv (AMÚ SM), složka Obchodní akademie (Zasche a j.) 1903-1912

[IMG]

Wolfrum, Max; Die Aussiger Handels-Akademie in den 25 Jahren ihres Bestandes : Eine Erinnerungsschrift, zusammengestellt von Max Wolfrum; Ústí nad Labem, 1911

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

[IMG]

Wolfrum, Max; Die Aussiger Handels-Akademie in den 25 Jahren ihres Bestandes : Eine Erinnerungsschrift, zusammengestellt von Max Wolfrum; Ústí nad Labem, 1911

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem