RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Josef Liška

 

1928 Bzí u Železného Brodu

1963 Litoměřice

O autorovi

Architekt, který se i přes krátký život ukončený tragickou smrtí, výrazně zapsal do poválečné obnovy města Ústí nad Labem. Cestu k profesi nastoupil roku 1943 na Zemské průmyslové škole stavitelské v Železném Brodě. Poté studoval ČVUT v Praze - Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství, kde od roku 1952 působil i jako asistent. Talentovaného studenta si chtěl stáhnout do svého ateliéru význačný architekt a "národní umělec" Jiří Kroha. Umístěnka ale roku 1954 zavála Lišku do pohraničí do Státního projektového ústavu v Ústí nad Labem, kde po reorganizaci na Krajský projektový ústav (1958) vedl architektonický ateliér. Vydobyl si odborné uznání, neboť i přes omezené podmínky ve svých projektech uplatňoval nové, moderní prvky. Vedle citovaných staveb se podílel také na urbanistických úkolech např. na podrobném územním plánu průmyslové oblasti Předlice nebo na zastavovací studii Střekova (ul. Železničářská, Na Pile, A. Zápotockého, Kozinova, Žukovova). Zemřel při dopravní nehodě.

Stavby na jiných místech

Spolupráce na územním plánu "Litvínovské aglomerace"

Směrný plán Chomutova (spoluautor M. Těšínský)

Ocenění

1965 - Čestné uznání in memoriam "Za zásluhy při řešení přestavby centra krajského města"

Výskyty v jiných databázích

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
slavnestavby.cz

Stavby autora

[IMG]

1957 Bytový "vilový" dům

[IMG]

1963 Bytový komplex v Hrnčířské ulici

[IMG]

1963 Krajské ředitelství policie

[IMG]

1964 ABC domy