RSS Facebook

Karta stavby 

Schaffnerova vila

 
Velká Hradební 19 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 1025
Grosse Walssstrasse (1850-1933), Na velkých hradbách - Grosse Walstrasse (1933-1938), Grosse Wallstraße (1938-1945)
Autor:
Hans Miksch
Stavitel:
Robert Langs
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1874 - 1874
Sloh:
neogotika
Historický název:
Schaffnervilla
O stavbě

Honosnou vilu si nechal postavit ředitel ústecké chemičky Max Schaffner. Během 2. světové války ve vile sídlili městští úředníci. Město k domu přišlo asi velmi levně. V roce 1939 vilu nechal odkoupit tehdejší "vrchní starosta města" Richard Tauche. Jednalo se o "zajímavý" nákup, protože šlo o židovský majetek (Schaffnerova vnučka měla za manžela Žida).

O likvidaci reprezentativní vily rozhodli noví komunističtí vládci v roce 1954. Na jejím místě dnes stojí Kulturní dům.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Literatura

Král, Karel; Zámek v Trmicích a Schaffnerova vila v Ústí nad Labem; in: Kamenná kniha. The Stone Book. Sborník k romantickému historismu - novogotice; Sychrov, Zámek Sychrov, 1997, s. 122-126

Zmínka určující autorství

(--ad); Besuch in der Schaffnervilla, Vom Familiensitz zum Amtsitz, Das künstige Dienstgebäude des Aussiger Oberbürgermeisters; in: Aussiger Tagblatt, Aussiger Anzeiger, Nr. 185, 83. Jahrgang; Ústí nad Labem, 12. srpna 1939; s. 6

Výskyty v jiných databázích

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

Zaniklé obce:
www.zanikleobce.cz

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/domy/img/92.jpg

[IMG]

historická fotografie

http://www.ukp98.cz/primatori/galerie4.htm

[IMG]

vrátnice vily

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/domy/img/22.jpg

[IMG]

odstřel Schaffnerovy vily 25. 09. 1959

Archiv města Ústí nad Labem

[IMG]

odstřel Schaffnerovy vily 25. 09. 1959

Archiv města Ústí nad Labem

[IMG]

odstřel Schaffnerovy vily 25. 09. 1959

Archiv města Ústí nad Labem

[IMG]

část článku určující autorství architekta Miksche

Foto: Jan Mareš 06/2009 (Archiv města Ústí n. L.: noviny Aussiger Tagblatt)