RSS Facebook

Karta stavby 

Obchodní akademie na Střekově

 
Národního odboje 17 | Ústí nad Labem - Střekov (Kramoly) 766
Brückenplatz (1936-1938), Präsident Dr. Eduard Benesch Platz (1938), Hermann Göring Platz (1938-45)
GPS: 50.6573519N, 14.0495678E
Autor:
Ernst Rücker
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1927
Sloh:
klasicizující expresionismus
Historický název:
Gewerbliche Fortbildungsschule / Živnostenská pokračovací škola
O stavbě

Stavba školy souvisela s rozmachem dnešní ústecké čtvrti Střekov, který vznikl jako samostatná obec v roce 1922 sloučením tří sousedících vsí - Kramol, Novosedlic a Střekova. Od roku 1936 měl Střekov statut města, k Ústí nad Labem ho od 1. května 1939 připojila nacistická správa.

V budově sídlila od dostavby živnostenská pokračovací škola. Po válce v 50. letech zde byla škola základní, později chemická. Dnes se zde nachází pobočka obchodní akademie.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Webové stránky školy:
www.oaulpar.cz

Výskyty v jiných databázích

Heimatfreunde Aussig:
www.heimatfreunde-aussig.de

[IMG]

fotografie vstupního nároží

Foto: Jan Vaca 09/2007

[IMG]

dobová fotografie

Lodgman Rudolf, Stein Erwin ed.; Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper Band: 3 Aussig; Berlin 1929; s. 326