RSS Facebook

Karta stavby 

Kulturní dům

 
Velká Hradební 19 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 1025
Grosse Walssstrasse (1850-1933), Na velkých hradbách - Grosse Walstrasse (1933-1938), Grosse Wallstraße (1938-1945)
Autor:
Jaroslav Lácha - (Stavoprojekt Hradec Králové)
Spoluautor:
Helena Láchová Skálová - (Stavoprojekt Hradec Králové)
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1956 - 1964
Sloh:
abstrahovaný klasicismus
Historický název:
Odborový dům kultury pracujících
O stavbě

Kvůli výstavbě Domu kultury musela padnout neogotická Schaffnerova vila. Její demolice proběhla 25. září 1959. Rozsáhlý komplex, který desítky let nesl název Odborový dům kultury pracujících, byl slavnostně otevřen v květnu 1964. Kapacita domu, který v sobě ukrývá kinosál, restauraci i taneční sál, byla vyprojektována na 2730 návštěvníků.

V roce 1956 byly publikovány v časopise Architektura ČSR dva návrhy ze soutěže, autory nepostavené verze byli architekti V. Langr a K. Gronwaldt.

V současnosti probíhá na základě veřejné zakázky rekonstrukce domu podle projektu firmy Arch Projekt.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Web

Dům kultury města Ústí nad Labem

Literatura

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 477 (malé heslo - Z 039)

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

[IMG]

současná podoba po rekonstrukci

Foto: Jan Vaca 12/2009

[IMG]

vstup do budovy

Foto: Jan Vaca 12/2009

[IMG]

historická fotografie

Archiv Jana Vaci

[IMG]

historická fotografie - 70. léta

Archiv Jana Vaci

[IMG]

historická fotografie

Foto: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=70652

[IMG]

fotografie ze 70. let minulého století

Severní Čechy, Severočeské nakladatelství, 1975

[IMG]

perpektivní kresba

Architektura ČSR, č. 9, roč. XV, 1956; str. 486-487