RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh zdymadla Střekov od Osvalda Polívky

 
Pražská, Litoměřická | Ústí nad Labem - centrum (Ostrov) a Střekov (Starý Střekov)
Elbestraße, Leitmeritzerstraße
Autor:
Osvald Polívka
Účel stavby:
Inženýrská stavba
Výstavba:
1920
Sloh:
klasicizující secese
O stavbě

V roce 1917 již měla Komise pro kanalizování Vltavy a Labe v Čechách zpracovaný technický a dispoziční návrh plavebního stupně Střekov. Základem byl pohyblivý jez o pěti polích hrazených dvojdílným stavidlovým uzávěrem. Plavební zařízení (plavební kanál se dvěma plavebními komorami) bylo umístěno při pravém břehu a vorová propust při levém břehu. Pro využití vodní energie byla navržena vodní elektrárna při levém břehu. Její budova byla situována rovnoběžně s proudnicí a měla být vybavená 12 Francisovými turbínami.

Na základě tohoto návrhu Komise téhož roku zadala zpracování skicy architektonické úpravy T. K. Bachovi. Tento návrh pak Komise prezentovala ve vodoprávním projektu, který byl hotov v roce 1919 a schválen 1921.

V době, kdy vodoprávní řízení již bylo vypsané, Ministerstvo veřejných prací vyzvalo dne 26. 6. 1919 Komisi k vypsání soutěže na zpracování konečného návrhu na architektonickou úpravu zdymadla. Komise oslovila několik renomovaných architektů. Vzhledem k nízkému honoráři a poněkud vágním podmínkám celé soutěže nakonec zaslali návrhy pouze arch. J. Justich a O. Polívka.

Po dalších peripetiích nakonec zdymadlo navrhl arch. F. Vahala.

Kde měla stavba stát

Mapy.cz

Literatura

Merta, Ladislav; Šámalová, Zlata; Historie vodní cesty na dolním Labi; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, 2009; str. 24-26

[IMG]

návrh jezové lávky

Ing. Ladislav Merta, Ing. Zlata Šámalová; Historie vodní cesty na dolním Labi; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, 2009; str. 25

[IMG]

návrh jezového pilíře, 1920

Ing. Ladislav Merta, Ing. Zlata Šámalová; Historie vodní cesty na dolním Labi; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, 2009; str. 25