RSS Facebook

Karta stavby 

Přestavba modlitebny Církve adventistů s. d.

 
Masarykova 128 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 1099
Autor:
Aleš Lang
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1988 - 1996
Sloh:
postmoderna
Aktuální název:
Společenské centrum Ústí n. L.
O stavbě

V březnu roku 1988 zahájil ústecký sbor adventistů přestavbu původní modlitebny z 30. let 20. stol. a též rekonstrukci vstupního sborového domu. Tyto stavební úpravy probíhaly až do roku 1996. Během této doby se sbor scházel v kostele Českobratrské církve evangelické v Trmicích. Výraznou měrou se na rekonstrukci podílel německý sbor z Auerbachu svojí finanční podporou. Ve stejném roce, kdy byla zahájena rekonstrukce modlitebny a sborového domu si ústečtí adventisté také připomněli osmdesátileté výročí založení sboru v Ústí nad Labem.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Bísek, Miroslav; Historie sboru CASD Ústí nad Labem; předmět: Církevní dějiny v Čechách a na Moravě, vedoucí práce: Mgr. Jiří Piškula Th.D., Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne, Sázava, 2011

Odkazy

web sboru:
ustinadlabem.casd.cz

facebookový profil:
www.facebook.com

Modlitebny Církve adventistů sedmého dne a architekt Aleš Lang - Rozhovor Jiřího Pometla s Alešem Langem z cyklu Architektura 80. let (26.12.2020):
cosa.tv

[IMG]

pohled od západu

Foto: Marta Pavlíková 09/2017

[IMG]

pohled od jihu

Foto: Marta Pavlíková 09/2017

[IMG]

pohled od severu

Foto: Marta Pavlíková 09/2017

[IMG]

pohled do interiéru

Foto: Marta Pavlíková 09/2017

[IMG]

půdorys

archiv Aleše Langa

[IMG]

perspektivní kresba ineriéru

archiv Aleše Langa