RSS Facebook

Karta stavby 

Dům hedvábí a Baťa

 
Revoluční 7 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 179
Teplitzerstrasse, Töplitzerstrasse (1850-1933), Teplická - Teplitzerstrasse (1933-1938), Dr. Josef Goebbels Straße (1938-45)
Autor:
František Fackenberg - (Zlín - stavební a. s. ve Zlíně)
Spoluautor:
Ernst Rücker
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1929 - 1933
Sloh:
funkcionalismus
Aktuální název:
Knihkupectví Beran
Historický název:
Bau Baťa - Pekař Aussig
O stavbě

Dům nechala podle dostupných informací postavit firma Baťa. Šlo vlastně o jakousi dvojici, investorem levé poloviny "Domu hedvábí" byli obchodníci Motyčka a Pekař. V pravé polovině sídlil obuvnický koncern Baťa a měl zde svou prodejnu. Jde o jednu z mála klasických funkcionalistických staveb v Ústí nad Labem. Pravá polovina budovy byla poškozena při bombardování na konci druhé světové války a později stržena.

Fackenbergovo autorství odvozujeme z podpisu na dochované perspektivní kresbě, realizaci měl však nastarosti místní architekt Rücker, který figuruje ve většině se stavbou spojených dokumentů deponovaných v ústeckém stavebním archivu. Rücker podle dochovaných dokumentů navrhoval i pasáž, která domem vedla.

Kde stavbu najdete

maps.google.cz

Prameny

Der Neubau Baťa-Pekař in der Teplitzer Straße. Die Baubewilligung erteilt.; in: Aussiger Tagblatt 15, 18. 1. 1930, str. 3; (článek uvádí jako autora E. Rückera)

Literatura

Páral, Matěj; Dům hedvábí a Baťa; 2008; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 476 (malé heslo - Z 032)

Odkazy

Muzeum města Ústí n. L. - databáze fotografií:
www.fotografie.muzeumusti.cz

[IMG]

fotografie po dostavbě

Muzeum města Ústí nad Labem, sbírka fotografií

[IMG]

pohled do dřívější Teplické ulice před stavbou Domu hedvábí

Archiv Jana Vaci

[IMG]

fotografie původního stavu

Muzeum města Ústí nad Labem, sbírka fotografií

[IMG]

poválečná fotografie (se zbytkem domu Baťa)

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/ulice/img/86.jpg

[IMG]

fotografie současného stavu - kontext

Foto: Matěj Páral 01/2009

[IMG]

fotografie současného stavu - průčelí

Foto: Matěj Páral 01/2009

[IMG]

fotografie současného stavu - pohled zezadu

Foto: Matěj Páral 01/2009

[IMG]

návrh fasády levé části domu

Spisový meziarchiv Ústí n. L.

[IMG]

perspektivní kresba publikovaná v roce 1930

Aussiger Tagblatt 15, 18. 1. 1930, str. 3

[IMG]

perspektivní kresba z roku 1932 (Fackenberg)

Spisový meziarchiv Ústí n. L.