RSS Facebook

Karta stavby 

Horní stanice lanové dráhy na Větruši

 
Fibichova | Ústí nad Labem - centrum (Ostrov)
Autor:
Jan Chlup - (Sdružení D/CH)
Spoluautor:
Petr Goleš - (Atelier Chlup)
Spoluautor:
Lukáš Urban - (Atelier Chlup)
Účel stavby:
Inženýrská stavba
Výstavba:
2009 - 2010
Sloh:
high-tech
O stavbě

Lanová dráha vede z dokončeného obchodního komplexu Forum k výletnímu zámečku Větruše. Vedení ústeckého magistrátu se pokusilo lanovkou rozšířit spektrum možností, jak se na Větruši dostat. V současnosti je dostupná prakticky pouze automobily, pěší přístup z centra města není zcela bezpečný, ztěžuje ho absence přechodů pro chodce.

Na projektu pracoval brněnský Atelier Chlup, spoluautor OC Forum, zda je však autorem nápadu holandská kancelář T+T design, která stála u zrodu projektu Fora, nebo jde o námět místních politiků, není jasné.

Ku příležitosti otevření visuté kabinové lanovky byla vydána papírová vystřihovánka jedné ze dvou zavěšených kabin od renomovaného tvůrce papírových modelů architekta Richarda Vyškovského.

Diskuze

Přístavba Větruše a lanová dráha

Odkazy

Lanovka v Ústí nad Labem (7. 2. 2009):
dopravni.net

Ústí nad Labem bude moci začít se stavbou lanovky na Větruši (4. 1. 2010):
www.lanovkyvleky.cz

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Lanové dráhy v ČR:
www.lanove-drahy.cz

[IMG]

lanová dráha

Foto: Jan Vaca 02/2011

[IMG]

horní stanice lanovky - fotografie po dostavbě

Foto: Matěj Páral 11/2010

[IMG]

spodní stanice lanovky - součást obchodního centra Forum

Foto: Matěj Páral 11/2010

[IMG]

model

www.atelierchlup.cz

[IMG]

model

www.atelierchlup.cz

[IMG]

perspektivní kresba horní stanice

www.atelierchlup.cz

[IMG]

průběh stavby horní stanice

Foto: Jan Mareš 09/2010

[IMG]

průběh stavby horní stanice

Foto: Jan Mareš 09/2010

[IMG]

situace - půdorysná stopa

Odbor životního prostředí MmÚ - Ing. arch. Jan Zadražil