RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Robert Langs

 
O autorovi

Langs R.:, stavitel v Ústí n. L.. V r. 1901 obdržel Zlatý záslužný kříž. Je vyobrazen mezi postavami na fresce Josefa Reinera ve staré správní budově Spolchemie. Byl rovněž stavitelem Schaffnerovy vily. Více jeho staveb najdete na aussig.mysteria.cz.

Zmínka

Vlček, Pavel, ed.; Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách; Academia, Praha, 2004; str. 359

Stavby autora

[IMG]

1895 Stará správní budova Spolchemie

[IMG]

1907 Dělnický azyl