RSS Facebook

Karta stavby 

Neralizované sídliště v Neštěmicích

 
Ryjická | Ústí nad Labem - Neštěmice
ReindlitzerStraße
Autor:
Brünnler
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1940 - 1940
Sloh:
heimatstyl
O stavbě

V rámci plánů na megalomanskou přestavbu Neštěmic navrhl architekt Brünnler i sídliště pro Ryjickou ulici, které nese inspiraci architekturou vesnických usedlostí.

Literatura

Krsek, Martin; Sever měl být vzorem celé Říši; MF DNES - Severní Čechy, 15. 3. 2007, str. 3

Zeman Lubomír, Konůpek Jan (eds.); Heimatstil : architektura ve službách vlasti a národa : specifické rysy architektury v česko-německém pohraničí, NPÚ ÚOP v Lokti, Loket, 2021; str. 261-262

[IMG]

Nerealizované sídliště v Ryjické ulici v Neštěmicích.

Archiv města Ústí nad Labem

[IMG]

Půdorys sídliště pro Ryjickou ulici

Archiv města Ústí nad Labem