RSS Facebook

Karta stavby 

Obchodní dům Labe

 
Revoluční 9 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 2732
Teplitzerstrasse (1850-1933), Teplická (1933-1938), Dr. Josef Goebbels Straße (1938-1945)
Autor:
Růžena Žertová - (Státní projektový ústav obchodu)
Spoluautor:
Mojmír Böhm
Spoluautor:
Ladislav Špás
Spoluautor:
Antonín Werner
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1967 - 1974
Sloh:
silbermode, mašinismus, neoexpresionismus
O stavbě

Výstavba obchodního domu Labe představovala v 70. letech minulého století další krok k přeměně ústeckého centra. Oproti jiným městům, kde komunistický režim nechal postavit v jejich středu "prefabrikované" Priory, mělo Ústí alespoň nějaké štěstí. Labe je netradiční především hliníkovým pláštěm. Vybudování centra přišlo ve své době na 93 milionů korun.

Interiéry nejhořejšího patra navrhli Mojmír Böhm, Ladislav Špás a Antonín Werner, skleněnou stěnu s kovovými prvky před kavárnou J. Bartošová-Vilhanová. Součástí stavby je i vedle stojící socha "Labe" od sochaře Karla Kronycha.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Nový O., Valterová R., Vebr J.; Soudobá architektura ČSSR; Panorama, Praha, 1980

Synková, Veronika; Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945 - 1989; diplomová práce FF UJEP, Ústí n. L., 2008; odst. B 2.2.6. OBCHODNÍ DŮM LABE, str. 80

Gajdová, Petra; Obchodí dům Labe, in: Kotvy Máje, České obchodní domy 1965 - 1975; Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha, 2011; s. 104-107

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 477 (malé heslo - Z 045)

Hájková, Lenka; Růžena Žertová a její dílo obchodní dům Labe : Otázky interpretace stavby, konceptu vnitřní dispozice a fenoménu profese architektky – ženy ve vztahu k obchodnímu domu Labe v Ústí nad Labem; in: Monumentorum Custos 2015; FF UJEP, Ústí n. L., 2016; str. 73-80

Paralely

Dům 26 na Lower Bridge St v Chesteru ve Velké Británii

Obchodní dům Centrum v Drážďanech - arch. F. Simon, I. Fokvari / AETV Budapest (1972-1978)

Článek v seriálu

Martin Krsek: Patří plastika "Labe" na skládku?

Rozhovor s Růženou Žertovou: Fasáda Labe měla barvy řeky

Odkazy

Plastika "Labe" v databázi "Vetřelci a volavky":
vetrelciavolavky.cz

Výskyty v jiných databázích

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Archiweb:
www.archiweb.cz

A489:
www.a489.cz

[IMG]

fotografie současného stavu - pohled z Revoluční ulice

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - průčelí

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - pohled od Lidického náměstí

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

pohled od bývalé "nové" tržnice

Archiv Jana Vaci

[IMG]

detail fasády obchodního domu Labe, která připomíná zvlněnou řeku

Foto: Jan Vaca 05/2006

[IMG]

pohled do Revoluční ulice na Obchodní dům Labe a restauraci Grand

FOTO: Vítezslav Šolek 1975

[IMG]

pohled na obchodní dům a plastiku Karla Kronycha

Severní Čechy, Severočeské nakladatelství, 1975

[IMG]

celkový pohled

Severní Čechy, Severočeské nakladatelství, 1975, s. 163

[IMG]

celkový pohled na město z Větruše

Severní Čechy, Severočeské nakladatelství, 1975

[IMG]

historická fotografie - pohled z Větruše

Archiv Jana Vaci