RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Růžena Žertová

 

1932 Ostrava

2019 Brno

O autorovi

Architekturu studovala v padesátých letech na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiích pracovala v brněnském Potravinoprojektu a v letech 1960 až 1983 ve Státním projektovém ústavu obchodu v Brně. Poté začala pracoval jako samostatná designérka.

Stavby na jiných místech

Obchodní dům Prior v Košicích (1966-1968) dnes Tesco

Obchodní dům Prior v Pardubicích (1971-1974) dnes Tesco

Obchodní dům Prior v Ostravě (1984) dnes OC Laso

Literatura

Ševčík O. J., Pelčák P., Beneš O.; Růžena Žertová; in: Bulletin ČKA 3/2009, ročník 16; ČKA, Praha, 2009

Gajdová, Petra; Architektka Růžena Žertová; Diplomová práce, Seminář dějin umění - Filozofická fakulta MU Brno, 2011

Svobodová, Šárka; Sedlák, Jaroslav; Klíma, Petr; Růžena Žertová * Igor Svoboda; in: Zlatý řez č. 37, 2015; str. 16-27

Článek v seriálu

Rozhovor s Růženou Žertovou: Fasáda Labe měla barvy řeky

Odkazy

web:
www.ruzenazertova.cz

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

ČKA:
www.cka.cz

artalk:
www.artalk.cz

encyklopedie města Brna:
encyklopedie.brna.cz

Stavby autora

[IMG]

1974 Obchodní dům Labe