RSS Facebook

Karta stavby 

Okresní svaz dělnických spolků

 
Masarykova 27 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 930
Schulgasse (Školní) (1876-1899), Goethestrasse (1899-1933), Goethova - Goethestrasse (1933-1938), Adolf Hitler Straße (Adolfa Hitlera) (1938-1945), Masarykova (1945-1952), Fučíkova (1952-1990)
Spoluautor:
Ludwig Erlebach - (Erlebach u. Lichteneckner)
Spoluautor:
Julius Lichteneckner - (Erlebach u. Lichteneckner)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1907 - 1908
Sloh:
pozdní geometrická secese, neoklasicismus
Aktuální název:
Odbor cizinecké policie
Historický název:
Bezirksverband der Arbeitervereine Aussig
O stavbě

Zda jsou autory budovy skutečně ústečtí stavitelé Erlebach a Lichteneckner, není potvrzené podpisy na výkresech, ty se ve spisovém meziarchivu nedochovaly. Jméno firmy je však zmiňováno v dochovaných dokumentech. V budově a sousedním č. p. 925 dnes sídlí Odbor cizinecké policie. K objektu původně patřil sousední kulturní dům s kinem Olympia, dnes Veřejný sál Hraničář.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Pavlíkova M.; Sellnerová A. a Salavová M.; Architektura Ústí nad Labem 1900-1945; Národní památkový ústav, 2022; str. 50

Výskyty v jiných databázích

Lidové domy:
www.lidovedomy.cz

[IMG]

fotografie průčelí ještě s původními okny

Foto: Matěj Páral 01/2001

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 07/2014

[IMG]

detail arkýře

Foto: Matěj Páral 07/2014

[IMG]

historická fotografie

Archiv Jana Vaci