RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Josef Mocker

 

1835 Cítoliby u Loun

1899 Praha

O autorovi

Studoval v Praze na Vysoké škole technické a na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Byl žákem A. S. v. Sicardsburga a později F. v. Schmidta. Praxi získával na dostavbě Svatoštěpánského dómu. Projektoval novostavby a podílel se na mnoha dostavbách a obnovách významných chrámů a hradů. Patřil k nejvýznamnějším představitelům neogotiky. Byl příznivcem puristického přístupu v restaurování památek. Jeho restaurátorské práce ovšem již jeho současníci často kritizovali pro odklon od původního charakteru staveb. Ze svých zkušeností sepsal několik publikací o problematice restaurování památek. Byl členem České akademie věd a umění.

Stavby v litoměřickém okrese

www.litomerice-leitmeritz.net

Stavby v děčínském okrese

www.decin-tetschen.net

Stavby na jiných místech

Kostel svaté Ludmily na pražských Vinohradech (1888–1892)

Kostel svatého Prokopa na pražském Žižkově (1898-1903)

Článek k osobnosti

Proč dostal slavný Mocker v Ústí vyhazov?

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Getty ULAN:
www.getty.edu

CoJeCo:
www.cojeco.cz

öBL:
www.biographien.ac.at

structurae:
de.structurae.de

Prostor:
www.prostor-ad.cz

Stavby autora

[IMG]

1901 Přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie