RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Antonín Weber

 

1858 Litoměřice

1942 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Německé texty užívají u Webera německý tvar křestního jména Anton. Studoval na mnichovské polytechnice, později přestoupil na stejnou školu v Vídně a nakonec studoval na vídeňské Akademii (u prof. Friedricha von Schmidta).

Weber převzal po Mockerově smrti vedení přestavby ústeckého kostela. Svoji práci shrnul v článku "O restaurování a obnově děkanského kostela v Ústí n. L. v Čechách".

Další Weberovy práce lze nalézt v Litoměřicích, Chomutově a snad dokonce v italském Miláně. Umlauft v "Geschichte der deutschen Stadt Aussig" o něm mluví jako o vídeňském katedrálním staviteli. V rakouské metropoli dokončil a rozšiřil třeba kostel sv. Ruprechta.

Literatura

Vlček, Pavel, ed.; Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách; Academia, Praha, 2004; str. 707

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

Státní vědecká knihovna v Ústí n. L.:
katalog.svkul.cz

Stavby autora

[IMG]

1901 Přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie

[IMG]

1915 Architektonické ztvárnění Kostelního náměstí