RSS Facebook

Karta stavby 

Kampus UJEP I.

 
Pasteurova 9 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město)
Billrothstrasse (1895-1933), Billrothova (1933-1938), Billrothstraße (1938-1945)
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
2006
O stavbě

Urbanisticko-architektonická studie kampusu UJEP od studentů Fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě Tomáše Auxta a Kataríny Beladičové z akademického roku 2005/2006.

Ambicí hmotově prostorové skladby je hledání emotivní estetiky modernistického řešení ve snaze o přiblížení se ke své historické předloze. Návrh plně respektuje a svými kompozičními liniemi se váže na dominanty původních objektů nemocnice pavilony A a B.

Ostatní návrhy

Kampus 0. - Zdeněk Štastný a Jiří Kňákal

Kampus II. - Tomáš Bartko

Kampus III. - Viktórie Horečná a Peter Kožuško

Karta stavby

studie patří ke stavbě Kampus UJEP

Diskuze k univerzitnímu kampusu

Vstup do diskuze

[IMG]

urbanisticko-architektonická studie od T. Auxta a K. Beladičové

DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně

[IMG]

urbanisticko-architektonická studie od T. Auxta a K. Beladičové

DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně