RSS Facebook

Karta stavby 

Rekonstrukce kuchyně - KÚNZ Ústí nad Labem

 
České mládeže, Resslova | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město)
Autor:
K. Kavalier - (Zdravoprojekt)
Spoluautor:
Vít Obrtel - (Zdravoprojekt)
Účel stavby:
Zdravotnická stavba
Výstavba:
1969
O stavbě

Rekonstrukci stávající kuchyně, jako součásti areálu tehdejší krajské, původně okresní nemocnice, prováděl Zdravoprojekt, středisko 04, jehož zakladatelem a v této době vedoucím byla známá česká renesanční osobnost - architekt a básník Vít Obrtel. Odpovědným projektantem a tedy nejspíše autorem byl K. Kavalier, dílčí části vypracovali J. Juránek, I. Karousová a kreslili I. Karousová a E. Kryšpínová.

[IMG]

fotografie nedlouho před demolicí

Foto: 12/2004; zdroj: DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně

[IMG]

půdorys

DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně

[IMG]

řez

DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně

[IMG]

pohled

DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně