RSS Facebook

Karta stavby 

Nová kaple na Mariánské skále (vítězný návrh)

 
Ústí nad Labem - Severní Terasa (Stříbrníky)
Autor:
Patrick Lubs - (ap88)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
2007
Sloh:
nový symbolismus s prvky dekonstruktivismu
O stavbě

Původní kaple nesla název Navštívení P. Marie a byla zbourána v roce 1976. Nová měla být postavena na jejím místě. V roce 2007 vyhlásil Magistrát města soutěž na návrh nové kaple na Mariánské skále. Nešlo o standardní soutěž zastřešenou Českou komorou architektů, ale o jakousi laickou formu, která se obracela k široké veřejnosti. Složení poroty bylo z tohoto důvodu také laické a závislé, v porotě zasedl pouze jeden architekt, většina porotců byla z ústeckého Magistrátu. Došlo devět soutěžních návrhů. Byl kupodivu vybrán návrh renomovaného zahraničního architekta, který se soutěže zúčastnil na základě podnětu heidelberského sochaře a spoluautora Klause Horstmana-Czecha, rodáka z Ústí nad Labem. Zda a kým bude kaple nakonec postavena, ukáže čas. Pokusíme se zatím získat a publikovat ostatní soutěžní návrhy.

Porota: Jan Řeřicha (náměstek primátora), Mgr. Miroslav Šimáček (arciděkan), Mgr. Martin Krsek (Muzeum města ÚL), Ing. arch. Zdeněk Šťastný, Ing. Luboš Pauer (odbor územního plánování, MmÚ), Ing. František Podrápský a Ing. Tereza Dostálová (oba odbor strategického rozvoje, MmÚ)

Ostatní známé návrhy

Tomáš Lichtenberg, Petra Samsonyová (Kučerová) a Petr Ježek, Jan Ptáček, Dalibor Černý (návrhy naleznete na našem webu jako obrazový doprovod diskuze)

Kde měla kaple stát

Mapy.cz

Publikováno v

Chlumsky, Milan; Klaus Horstmann-Czech Skulpturen, Plastiken, Zeichnungen und Materialbilder; Edition Braus, Wachter Verlag, Heidelberg, 2008; katalog výstavy

Diskuze o stavbě

Vstup do diskuze

Odkazy

Tiskové středisko ČBK:
tisk.cirkev.cz

Magistrát města Ústí nad Labem:
www.usti-nad-labem.cz

Text Nr. 24, Die schützende Hand für die Versöhnung, Zum 75. Geburtstag von Klaus Horstmann-Czech, Von Milan Chlumsky (16.8.2018):
www.milanchlumsky.de

Výskyty v jiných databázích

MF DNES (přihlásit)/iDnes:
mfdnes.newtonit.cz

Ústecký deník:
ustecky.denik.cz

[IMG]

perspektiva

http://www.ap88.de/werkraum/detail/wallfahrtkap.html

[IMG]

inspirace

http://www.ap88.de/werkraum/detail/wallfahrtkap.html

[IMG]

řez

http://www.ap88.de/werkraum/detail/wallfahrtkap.html

[IMG]

situace

http://www.ap88.de/werkraum/detail/wallfahrtkap.html