RSS Facebook

Karta stavby 

Kino Invalidů

 
Revoluční | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město)
Teplitzerstrasse (1850-1933), Teplická (1933-1938), Dr. Josef Goebbels Straße (1938-1945)
Autor:
Richard Brosche
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1925
Sloh:
heimatstyl
Historický název:
Invaliden Kino
O stavbě

Stavbu kina financoval Spolek na podporu válečných vdov a sirotků (Bund der Kriegsverletzen Witwen und Waisen). Z provozu biografu měli být finančně podporování pozůstalí po padlých. Kino sídlilo na Teplické ulici, č.p. 35, budova byla v dubnu 1945 zcela zničena při bombardování. Podle razítek na plánech stavěla kino společnost Alwin Köhler & Co., autorem architektonického návrhu byl ale Richard Brosche.

Zmínka

CHMELÍKOVÁ Jitka, Meziválečná architektura Podmokel, v Děčínské vlastivědné zprávy, 2007, str. 13

Odkazy

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

[IMG]

fotografie trosek kina po bombardování

Muzeum města Ústí nad Labem, sbírka fotografií

[IMG]

fotografie trosek kina po bombardování

Muzeum města Ústí nad Labem, sbírka fotografií

[IMG]

návrh čelní stěny kina

stavební dokumentace Archiv města Ústí nad Labem

[IMG]

boční pohled

stavební dokumentace Archiv města Ústí nad Labem

[IMG]

park, na jehož místě bylo kino postaveno

Muzeum města Ústí nad Labem, sbírka fotografií