RSS Facebook

Karta stavby 

Městská knihovna

 
Lidické náměstí | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město)
Materniplatz (1911-1933), Maternovo náměstí (1933-1938), Langemarckplatz (1938-1945)
Autor:
Josef Zasche
Stavitel:
Alwin Köhler & Co.
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1912
Sloh:
architektura reformy
O stavbě

Stavbu knihovny financoval ústecký židovský podnikatel Jakob Weinmann, který zbohatl při obchodech s hnědým uhlím. Na tehdejší dobu velmi moderní stavba ho přišla na zhruba půl milionu rakouských korun. V knihovně, kterou 6. října 1912 slavnostně otevíral kníže Thun, byl kromě depozitáře k dispozici i koncertní a přednáškový sál, kam se vešlo 600 lidí. Součástí budovy byly sochy od Franze Metznera.

Knihovna dnes již bohužel nestojí. V roce 1945 byla při leteckých náletech značně poškozena. Zbytky stavby byly strženy o dva roky později. Dnes je na pozemku, kde stála, budova krajské policejní správy.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Literatura

Josef Zasche, Volksbücherei und Lesehalle in Aussig, in: Deutsche Arbeit, Svazek 12, Gesellschaft zur Förderung Deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, Prag, 1913, Volksbund für das Deutschtum im Ausland, Deutsches Ausland-Institut; str. 77

Mohr, Jan; Franz Metzner: socha a architektura mezi secesí a monumentem; Severočeské muzeum v Liberci, Liberec, 2006

Výskyty v jiných databázích

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

Zaniklé obce:
www.zanikleobce.cz

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/lidické_náměstí/img/29.jpg

[IMG]

celkový výkres

Archiv města Ústí nad Labem, stavební dokumentace, karton 40

[IMG]

výkres

Archiv města Ústí nad Labem, stavební dokumentace, karton 40

[IMG]

řez stavbou

Archiv města Ústí nad Labem, stavební dokumentace, karton 40

[IMG]

umístění v zástavbě

Archiv města Ústí nad Labem, stavební dokumentace, karton 40

[IMG]

historická fotografie z roku 1912

Foto: http://www.fotografie.muzeumusti.cz/detail/page_d/image01.htm

[IMG]

vedle knihovny je objekt bývalé spořitelny

http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=70647

[IMG]

historická fotografie

Archiv Jana Vaci

[IMG]

knihovna po bombardování v roce 1945

www.bombardovani.muzeumusti.cz/

[IMG]

vstup do knihovny

Günter Rudolf; Josef Zasche: Lebensbild eines Architekten, Bogen-Verlag München, 1971

[IMG]

interiér knihovny

Günter Rudolf; Josef Zasche: Lebensbild eines Architekten, Bogen-Verlag München, 1971

[IMG]

na místě bývalé knihovny dnes stojí budova policejní správy

Foto: Jan Vaca 01/2008